Únor (měsíc Hromniční) - znamení Ryb

CHLAPEC narozený v tomto měsíci jest povahy flegmatické, studený, vlhký a ženského způsobu. Prostřední postavy, krátkého krku, podlouhlé tváře, mívá na rukou neb na zádech znamení, nemívá úhledné čelo ani nos, však ale pěkné, velké a kulaté oči, nerovné zuby, pěkné pysaky, dlouhé vlasy, mnoho jí a pije, bývá sice dobrý, přitom však prchlivý, málomluvící, častolživý, pře milující, výstřední, nestálé a slabé přirozenosti a jinak jednající a jinak mluvící, rád se opíjí, jest nejsprostší mezi bratry. Dostane manželku z cizí ruky, skterouž obdrží velké věno, ona však nebude míti v něj žádné víry a proto upadne brzy do chudoby.

 

DĚVČE zrozené v tomto čase jest také té přirozenosti, uctivé ponížené při duchovním jednání, však zlostné a silné, mívá časem velkou smutnou na srdci, a nebude dědit po svých rodičích. Jest tupé a bázlivé mysli, mívá štěstí jen náhodou, a při prvním muži bude míti velkou ztrátu. V starosti své bude mnoho trpět nemocemi, a máse co obávat aby otráveno nebylo.

Únor (měsíc Hromniční) - znamení Ryb

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář