Březen (měsíc Postní) - Znamení Skopce

CHLAPEC narozený v tomto měsíci jest přirozenosti horké a suché, má úhledné tělo, husté kaštanové vlasy, příjemnoiu řeč, hrdé srdce, jest pyšný a netrpělivý, hned jest divokýa mstivý, mluví ve zlosti všelicos, což jej pak mrzí, je hněvivý, však ale v krátkosti se udobří, mívá na svém těle nějaké znamení, oči své zvedá vysoko, a má se před jedním pádem pilně vystříhati. Jest chlípný a prudký vlásce k ženám a brzy se všeho nabaží, Takový má tři ženy přežíti : první pannu, druhé ale vdovy. Ve svém mladém věku bude míti mnoho pronásledování, rád vzácnými věcmi se zabývá, kteréž mu také užitek přinášejí, jí dobře a pije, přichází na něj též často mdloba, jest chudobný, k velkým úřadům náklonnost mívá, jest tvrdošijný, ale při tom milosrdný, promrhá brzy statek svůj, ale opět ho nabude jiným způsobem, nebude nikdy příliš bohatý ani příliš chudý, a obcování jeho jest větším dílem ve vlasti.

 

DĚVČE v tomto měsíci narozené jest též komplexe a přirozenosti této. Bude pěkného obličeje, červené barvy, usmívavých úst, příjemných očí, bude pěkné vlasy míti. Má na hlavě neb na obličeji nepatrné znamení. Jeho nemoc častěji pocházeti bude od bolesti matky a jiných vnitřností. Když do toho stavu přijde, bude šťastně děti roditi, bude manžela milovati, bude pobožno a ke každému člověku náchylno, bude mnoho pomluv a na cti utrháni trpěti, ale zvláště pro svou prchlivost mnohé hádky, závisti a nepřízně zažíti musí od jiných žen.

Březen (měsíc Postní) - Znamení Skopce

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář