Výklad snů

Výklad snů, jak se jim za čas každého měsíce vyrozuměti má.

Tuto podotknutá domnění o dnech šťastných a nešťastných jsou dle dokladů starých hvězdářů zaznamenána.

Výklad snů podle měsíce: Leden

První měsíc v roce, čítají 31 den, jest leden, a praví se o něm: že od 3. až do 15. každé noci, nechť spícím jakýkoli sen připadne, povždy se v dobré ...

Výklad snů podle měsíce: Únor

Druhý měsíc, jenž má 28 ( v roce přechodném 29 ), dní sluje únor. V tomto měsíci udán 5., 6., 9. a 18. den jako neštěstí přinášející, a byť by se i čl ...

Výklad snů podle měsíce: Březen

Třetí měsíc březen má 31 den, a v tom již staří hvězdáři a snopravci pokládají den 14 .a 15. za nepříhodný i nešťastný, a proto i sny těch nocí připad ...

Výklad snů podle měsíce: Duben

Čtvrtý měsíc, čítající 30 dnů, slovem duben, a v něm 12. a 16. den může člověku něco dobrého a potěšitelného poskytnouti. Ostatních dnů, ale jako i sn ...

Výklad snů podle měsíce: Květen

Pátý měsíc květen má 31 den a každonoční sen po všechen ten měsíc má míti dobrý a příjemný výklad, jakož i šťastně z většího dílu vypadají nebo se pro ...

Výklad snů podle měsíce: Červen

Šestý měsíc jest červen, a má dnů 30, z nichž udávají hadači a staří Oneirokritové (totiž vykladači snů) den 19 za nejnešťastnější ve hře jakékoliv a ...

Výklad snů podle měsíce: Červenec

Sedmý měsíc červenec má 31 den a v něm vyjmutím 4., 5 a 17 dne ostatní málo co dobrého ze snů vybrati dají. Nevzpomínej jich  a hleď všech výklad ...

Výklad snů podle měsíce: Srpen

Osmý měsíc srpen má taktéž 31 den. Dnové tohoto měsíce jsou ale velmi nestejný, neboť v obyčejném čase praví se že jenom 17., 18. a 19 den lidem je k ...

Výklad snů podle měsíce: Září

Devátý měsíc září čítá 30 dní, i praví znamenitý Plinius, že planeta jeho obyčejně mívá dobrý vliv na přirozenost lidskou, nejsou-li totiž dnové neoby ...

Výklad snů podle měsíce: Říjen

Desátý měsíc, jenž sluje říjen, má 31 den, z nichž 1., 2., 4 a 5 něco k nehodě a neštěstí náchylného s sebou přinášejí. Ostatních dnů noci mohou z ohl ...

Výklad snů podle měsíce: Listopad

Jedenáctý měsíc, listopad nazvaný, má jenom 30 dní a nechová po všecky dni od počátku až do konce nic dobrého. Jenom o dnech 10. a 12. domnívají se vy ...

Výklad snů podle měsíce: Prosinec

Dvanáctý a v roce poslední měsíc prosinec dokončuje rok 31. dnem, mnohé však z nich pokládají se za nešťastné a zkázonosné. Ale zkušení Oneirokrité ne ...

Výklady snů dle měsíčních dnů

Dne co by se komukoli zdálo, vše se v dobré obrátí. Zlé sny s dobrými se střídají. Nic důležitého. Nadějí blaží a pomoc přinášejí. Sen ten z hla ...

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář