Červen (měsíc Božího Těla) - znamení Raka

CHLAPEC v tomto měsíci narozený jest flegmatické , studené a mokré přirozenosti, mívá plné a bílé tělo, obyčejně jako ženská, okrouhlé tváře, má kulatou hlavu, široké tělo, úzká prsa, dlouhé nohy, a jest náchylný k velikým nemocem, na rukou i na nohou mívá znamení, jest rozšafný a moudře myslící, však také rád lže, miluje darebnosti a svých užitků sobě neváží, velmi se rozhněvá pro špatnou věc, když pak dobré mysli jest, každému věrně posloužil a jest učenlivý. On jest také moudrý v mnohých věcech a přece nepozná, co dám zlého činí, má nadobyčejnou lásku k ženským a dostane svobodnou osobu za manželku. On přečká bratry své, a k starosti upadne do chudoby. Jeho dítky budou svévolné a jeho neposlušné.

 

Když DĚVČE v měsíci tomto se narodí, jest také téže přirozenosti. Bývá kvapné, zlostné, bouřlivé, ale brzy se zas udobří a hledí vše, co zlosti svou zavinilo, chováním svým opět napraviti. Jest pracovité a stále v zaneprázdnění až do 30 let, pak bude požívati mnoho dobrého. Bude míti manželka, kterým k velké cti přijde, však chrániti se musí, by v pozdějším věku svém nepřišla sand v bližší styk s osobou ovdovělou, ta mohla by jí velice škoditi i na jmění i na životě. Zvláště nechť chrání se děvče v měsíci tomto zrozené všech výstředností, by věk její nebyl náhle zkrácen.

Červen (měsíc Božího Těla) - znamení Raka

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář