Duben (měsíc Velikonoční) - Znamení Býka

CHLAPEC narozený v tomto měsíci jest přirozenosti melancholické, studené suchých vlastností, ženských způsobů, nestálé mysli, silného a velkého těla, tichý a lahodných řečí, mívá široká ramena, kulatý obličej, vysoká prsa a také mívá znamení na rameně, velké pěkné oči, dlouhé čelo, pyšnou, odměřenou chůzi, též dbá na čistotu těla, jeho radost jest ukracovati si dlouhou chvíli zpěvem a hudbou, nikdy se nezlobí, mluví s každým upřímně, jest tichý, dobročinný, však ale za svoji dobročinnost, kterou lidem prokazuje, málo vděku dochází. Přijde pozdě k velikému bohatství. Dostane pannu za manželku, rozličné příhody jej stihnou, že nebude moci věděti, odkud to přichází, obdrží více milostí od cizích lidí než od svých přátel. Jest pravdomluvný, nečiní žádnému nijaké příkoří, nechá všecko tak jak jest má, a na svůj hněv hned zapomíná.

 

DĚVČE v tom čase narozené jest téže přirozenosti, jest velikého silného těla, veselé mysli,  zvučného hlasu a ku každému laskavé a uctivé,  má i příjemné řeči. Rádo všeliké umění zkoumá, co má na srdci, to také na jazyku, nechť jest to lidem milé či odporné. Časem trpí mnoho pomluv a přetřepávání. Na tváři mívá znamení, také častěji trpí těžkými i podivnými sny. Když dočká třicátého roku, počíná své obyčeje měniti a bývá velmi netrpělivá, její dítky však bývají smutné až do zrostu. Věk její bude dlouhý, dokud se nenadálému a náhlému neštěstí dovede vyhnouti.

Duben (měsíc Velikonoční) - Znamení Býka

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář