Květen (měsíc Marianský) - Znamení Blíženců

CHLAPEC narozen v čase tom jest komplexe horké a mokré, bývá nestálé mysli, však přece ostrého vtipu, miluje mnohé ctnosti, mívá černé vlasy a oči, dlouhé tělo, krk i nos, podlouhlé tváře a když se směje , dělají se mu v nich důlky, má velké zuby, mívá znamení na nehtech, též i na prsou. Jest slabého těla, temné, ale lahodné řeči, mívá často jednání s velkými pány, jest však zahálčivý, brzy sešedivý a jest jako ta korouhvička na střeše, neboť se k dobrému i zlému snadno obrátiti dá. Z dá se býti Obzvláště moudrý, a jest ke všem uměním i nálezům chápavý, i také dosti rád pracuje, schází mu poněkud štěstí, ale přece uprostřed věku svého bude zámožným, neb manželka jeho přinese mu velké bohatství. Vždy je žádostiv přijíti do vzdálených zemí, jest kvapné lásky ku ženské osobě, bude míti dvě manželky, první vdovu a druhou pannu, však od obou pronásledován bude. 

 

DĚVČE v předřečeném měsíci narozené jest také té komplexe jako chlapec, jen že jest ve všem slabší, ale ostrovtipné, schopné ke všemu učení,a všecko čemu se naučilo, nevyjde mu tak brzo z mysli, když to bylo dobře pochopilo, jest však lehkomyslné jak v dobrém tak i ve zlém. 

Květen (měsíc Marianský) - Znamení Blíženců

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář