Prosinec (měsíc Vánoční) - Znamení Kozorožce

CHLAPEC v tomto čase narozený jest přirozenosti melancholické, studený a suchý, ženského způsobu, nestálý a měnlivý, jest sladkých řečí a kulaté tváře, brunátné barvy, má tlusté pysky, tmavé vlasy, podlouhlé oči a tlustý krk, vysoká prsa, suché tělo a také mívá znamení na prsou, jeho jméno jest velké, neboť bývá živ v pokoji, pobožně, myslí mnoho v samotě a nebývá rád mezi velkými společnostmi. Cokoli jemu kdo dobrého učiní neb čímkoli mu poslouží, odměňuje; cizím osobám jest nakloněn a svých nenávidí; jest také lživý, jedovaného srdce, zevnitř dobrý, vnitř pak falešný, mnoho připovídá a málo plní, v starším věku svém zapomene na pobožnost, mnoho žen podvede, bude nevděčný, bojácný, zlostný. Dostane manželku, skrze kterou k bohatství přijde, avšak nebude od ní milován.

 

DĚVČE zrozené v tomto měsíci jest také té samé přirozenosti, způsobné, vždy smějící se tváře, a bude milováno od lidí s velkou náklonností. Přijde ke cti a bohatství od cizí ruky, rádo rozděluje s jinými chléb svůj, jest stydlivé a dostane dva muže, kteří ji budou milovati pro její dobré rady; její dítky, které zplodí, budou též lásky hodné; ku konci života svého bude míti protivenství.

Prosinec (měsíc Vánoční) - Znamení Kozorožce

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář