Říjen (měsíc Posvěcení chrámu Páně) - Znamení Štíra

CHLAPEC v tomto měsíci narozený jest přirozenosti studené a mokré, ženské vlastnosti, jest rovný člověk, kulatých tváří a hlavy,velkého čela, tlustých však bledších rtů, má pěkné vousy a mnoho vlasů, jest silný a udatný, komu on dobře činí, ten se jemu zlým odměňuje, a mnoho mívá závistníků, jakkoli dobře myslí, jest tichý, ale velmi skoupý, také upřímný, jest milován od ženského pohlaví, přijde ke cti skrze jednu vznešenou paní, on statek svůj promrhá s darebnými lidmi, ve svém starším věku mívá všecky své myšlenky chlípné a bývá zatmělého smyslu. Chlapec tento jest velký piják a jedlík, což mu zhusta připravuje mnoho bezesných nocí a mnoho nemocí, a v pozdějším věku připoutá jej trvale k lůžku, ač nezemře-li v předčasně zralém věku. Při práci své bývá trpělivý, ale často mrzutý.

 

DĚVČE ve zmíněném měsíci narozené má stejnoui přirozenost, jest stálé mysli, přijde k vělké cti skrze svého muže, však nebude při něm dlouho, jest pobožné a nemiluje žádné nedovolené obcování, ono pracuje vždy ve zlosti, lež miluje, jest nepříznivé a závistivé, bude míti veliké nemoce, jimž se žádným způsobem ubrániti nemůže. V sousedctvu nebude nikdy oblíbené, neboť pro časté mrzutosti, jichž bude vždy svou nepřízní a závistí příčinou, stane se všude protivné.

Říjen (měsíc Posvěcení chrámu Páně) - Znamení Štíra

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář