Srpen (měsíc poutnický) - Znamení Panny

CHLAPEC v tomto měsíci čase narozený jest přirozenosti studené a suché. Má obyčejné tělo, pěkný způsobný vzrůst, ostrý vzhled, jest ctnosti duchovních,zdá se býti dobrotivý, však jen  na oko, jest náchylný k zlosti, však uctivý a čistý, nestálé mysli, sá se jak ke zlému, tak k dobrému hned navésti, vše věří, co se o něm mluví, mívá rád vždycky ty, kteří pod tím znamením narozeni jsou. On jest mezi svými bratrynejmrzutější a přečká matku i otce, připovídá mnoho a málo plní, jest žádostivý cizí krajiny viděti. Jest dobře mluvící a umí každému moudře raditi. Po jeho půl věku teprv se mu šťastně vše daří, jest pilná v svém zaneprázdnění, avšak bázlivý a nesmělý, což jest mu velkou závadou v jeho postupování a u mnohých lidí činí ho neoblíbeným. 

 

DĚVČE narozené v zmíněné dni mívá větším dílem také tu příležitost, jest lehkkého srdce, brzy dobré, pak zas zlé, mívá mnoho štěstí, jest moudré, a umí dávati dobré rady, chodí rádo k nemocným a bývá milosrdné. Jeho obživa jest práce ruční a umí mnoho uměleckých prací, pro které dojde již v mladém věku cti a vážnosti. Se svým sousedstvem bude míti mnoho vády a rozepři, jest mnoho žádostivé a teprve po mnohých protivenstvích přijde k jakémusi blahobytu. Děvče toto bude od mnoho milováno a přijde manželem k vysokému stavu, chrániti se má však vdáti se před ukončením 20tého roku.

Srpen (měsíc poutnický) - Znamení Panny

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Babiččin snář