Výklad snů od: A

A - Písmenku tu napsanou nebo namalovanou viděti, dobrý počátek v jakémkoliv podniku

Abatyše - Změna v domě

Abatyši v kláštere viděti - Štěstí

Abela s Kainem zabitého viděti - Úkladná vražda přítele

Adam, s ním mluviti nebo viděti - Starost

Adama a Evu viděti - Rozmnožení v rodině

Adamovo jablko jísti - Neduch tělesný

Advokáta slyšeti nebo s ním mluviti - Rozepře k očekávání

Advokáti, s nimi se zabývati - Čelí k starosti a úzkosti

Achatový kámen míti - Nemoc a smrt

Akademika viděti - Čest

Akademikem býti - Bohatství

Akátový strom viděti - Zdraví a bohatství

Aksamit jakékoli barvy viděti - Čest

Aksamitové šaty na sobě míti - Povýšení

Akvárium viděti - Nesmiřitelní nepřátelé, hádka

Alabastr viděti - Štěstí

Alabastrovou nádobu míti - Dobré znamení

Alabastrovou nádobu rozbíti - Nepřízeň

Almara, v níž šatstvo se nachází - Dar

Almaru kupovati - Svatba v příbuzenstvu

Almužnu bráti - Ponížení

Almužnu rozdávati - Štěstí, zisk

Aloe - Dlouhý život

Amazonku viděti - Neštěstí

Amora viděti - Velká radost

Ananas jísti - Dobrá příhoda

Ananas viděti - Zklamání

Anděla viděti - Nemocnému smrt, zdravému radost

Anděla, "Slávu" prozpěvujícího slyšeti - Nenadálé překvapení

Anděla, vidí-li vojín - Vítězství

Anděla, vidí-li žena - Porodí syna

Andělem býti - Hodnost a čest ve společnosti

Andělem mluviti - Jest v každém ohledu dobré znamení

Angličan - Pýcha

Angrešt jísti - Neduh nebo nenadálé pozvání

Angrešt zelený viděti neb trhati - Nepřátelství

Antikrista přemáhati - Dojdeš cíle, avšak po nebezpečích

Anýz jísti - Dlouhý věk

Anýz síti nebo pěstovati - Proces

Apatyka (lékárna) - Nemoc nebo škoda

Apoštola viděti - Potěšení

Arab - Neštěstí n a cestách

Arcibiskup - Požehnání a štěstí

Arcikníže v kočáře viděti - Velká radost

Arcikníže, s ním mluviti - Čest a důstojnost

Arest (vězení) viděti neb v něm býti - Starost a bída , pozdějc však radost

Arch papíru černého viděti - Smrt v příbuzenstvu

Arch papíru čistý - Smutek

Arch papíru pokálený - Zlá novina

Archanděla viděti - Štěstí

Archiv - Znamená velkou ztrátu

Archu úmluvy viděti - Důstojnost

Armáda na pochodu - Buď ostražitým

Armáda v míru - Chudoba

Armáda ve válce - Velké bohatství tě očekává

Armádu nedaleko ležením viděti - Bída

Armádu v kouři viděti - Nebezpečí války

Armádu viděti ležením na hřbitově - Mor a nemoce

Arnika - Přijdeš nenadále k úrazu

Arniku rozlíti - Buď opatrným

Artičoky jísti - Neshody v rodině

Audienci míti u císaře - Štěstí a zisk

Audienci míti u neznám osoby - Soužení

Audienci udíleti - Budeš povýšen

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž