Výklad snů od: J

Jablečník píti - Nemoc

Jablka na stromě viděti - Dědictví

Jablka rajská - Nedej se omámiti

Jablka třásti a sbírati - MIlost a přízeň

Jablko jinému dáti - Štěstí

Jablko kyselé jísti - Žalost následkem velké ztráty

Jablko pečené jísti - Velká změna

Jablko shnilé - Nebezpečí

Jablko shnilé jísti - Zdrženlivost

Jablko viděti - Zamilovaným dobré

Jablko zvadlé zdvihnout a s chutí ho jísti - TVé ztracené věci zpět obdržíš

Jablkovou šťávu píti nebo jako lék užívati - Namáhání

Jabloň krásnou viděti - Šťastná budoucnost

Jabloň planou viděti - Osiřelost

Jabloň v květu viděti - Potěšení

Jacint ztratiti - Ztráta přítele

Jádro ořechové jísti - Přemůžeš ony, kteří to zlé přejí

Jahelník jísti - Blahobyt v rodině též zpráva z ciziny

Jáhly viděti - Úraz n atěle, též škoda na majetku

Jáhnem se viděti - Velká část

Jahody černé sbírati - Hněv

Jahody červené - Pokojná smysl

Jahody jísti - Domácí mrzutost

Jakubky (hrušky) jísti - Úroda

Jalovec - Každému dobré

Jámu kopati - Daleká cesta

Jámu umrlčí viděti nebo kopati - Brzká svatba

Jámu viděti, do ní spadnouti - Škoda

Jantar pěkný viděti - Dar lze očekávati

Japonce viděti - Cesta

Jarmareční boudu viděti - Přízeň

Jarmareční zboží kupovati - Podvod

Jarmarečníka viděti - Vada

Jarmark. Na jarmarku býti - Dej pozor na své jmění

Jarmark. Na jarmarku krásti - Zisk

Jarmark. Na jarmarku se baviti - Škoda na majetku

Jaspis, drahý kámen viděti - Zkáza

Jaternice jísti - Chudoba

Jaternice smažiti - Záliba v dobrém

Játra hovězí - Pomluva

Játra husí viděti nebo jísti - Štěstí

Játra prasečí - Nedočkavost

Játra telecí jísti - Nedůvěra

Játra viděti - Pletichy

Játra zkažená míti - Ztráta na jmění

Javor viděti - Veselost

Javorový les - Štěstí

Jazyk - Budeš míti s přáteli mrzutost

Jazyk hbitý míti - Štěstí

Jazyk oteklý míti - Nemoc a neštěstí

Jazyk uříznutý míti - Budeš oklamán

Jazykovou polévku jísti - Pomluva

Ječmen síti - Peníze na statku nalézti

Ječmene mnoho viděti - Nesnáze

Ječná polévka - Nouze a chudoba

Ječné zrno na oku mti - Pronásledování

Jed - Úmrtí, domácí pomluvy, neštěstí

Jedle, strom - Neštěstí

Jedličí semeno viděti - Každému dobré

Jedlové šišky rozkusovati - Nedobré

Jedlové šišky sbírati - Nepokoj

Jednatele jakéhokoliv viděti, s ním mluviti - Budeš okraden

Jednatele z domu vyhazovati - Mnoho dobrého

Jednonohý býti - Chudoba a nemoc

Jednorožec - Štěstí

Jehelník prázdný nebo s jehlami - Nebezpečí, nemoc

Jehla navlíknutá - Čelí k velkému nepřátelství

Jehličí - Pronásledování

Jehňata která spí nebo se pasou - Bázeň, leknutí

Jehňata míti - Pokoj a útěcha

Jehňata poskakující viděti viděti - Radost nad dětmi

Jehně na hlavě nositi - Blahobyt a štěstí

Jehně viděti - Buď trpělivým

Jehně zabíti - Zlým skutkem si uškodíš

Jelena rychle bežícího spatřiti - Opanování velkomyslných nepřátel

Jelena usmrtiti - Dědictví a přemožení nepřátel

Jelení parohy viděti - Budeš v manželství oklamán

Jeleny běhat viděti - Hosti

Jeleny stříleti - Dojdeš cti

Jeleny v houfech viděti - Dočkáš se mnoho přátelství

Jeleny v zahradě míti - Zkáza

Jelito jísti - Štěstí ve hře

Jelito smažiti - Spokojenost

Jeptiška,S jeptiškou mluviti - Přijdeš do jiného stavu

Jeptiškou se státi - Nevěrnost milence

Jeptišku pracovat viděti - Vykonání důležitých věcí

Jeptišku zpívat sylšeti - Ovdovíš

Jeptišky viděti - Nic dobrého

Jerusalem nebo jiné velké jižní město viděti - Budeš cestovat

Jeřáb jísti - Bída

Jeřábu plné stromy viděti - Neúroda

Jeskyně - Změna tvých okolností

Jeskyně.V jeskyni bydleti nebo z ní vyjíti - Cestování

Jesle viděti - Pokora a chudoba

Jestřába honiti - Nepřítelé jsou ti na blízku

Jestřába jísti - Střez se zlých společností

Jestřába lítat viděti - Daleká cesta

Jestřába viděti - Obcivání se špatnými lidmi

Ještěrku běžet viděti - Lest

Ještěrku červenou viděti - Očekává tě nebezpečí, z něhož vyváznež jen stěží

Ještěrku viděti - Přátelství

Ještěrku zabíti - Rozhěváš se se svými přivrženci

Jetel - Škoda

Jetel síti - Užitek

Jetelinu dávati dobytku - Bohatství

Jetelový čtverolístek nalézti - Zbohatneš bez namáhání

Jetelový list - Štěstí v krátkosti

Jezdec - Stále štěstím pochybujícím

Jezditi koňmo - Radost a dobrá pověst

Jezditi na velocipedu - Nebezpečí

Jezditi v bílém rouše - Smrt

Jezero kalné viděti - Nebezpečná nemoc

Jezero krvavé viděti, v něm se koupati - Smrt následkem vraždy, úrazu nebo neětěstí

Jezero ozářené paprsky - Potěšující novina z dalekých končin světa

Jezero plné ryb viděti - Štěští v hospodářství

Jezero, na tichém jezeře nebo moři plouti - Bohatství, šťastné spojení

Jezero. Na bouřlivém jezeře plouti - Obtíže a starosti v obchodu

Jezevce honiti - Marná tvá snaha, jen pilnou prací získáš bohatství

Jezevce chytnouti - Dědictví

Ježka viděti - Úmrtí příbuzného nebo přítele

Jho dobytku na šij vkládati - Čeká tě práce, již se vyhneš a přece zisk ti z ní připadne

Jho jinému dáti - Jsi španštilým, ale ke své vlastní škode

Jho nositi - Prací těžkou dobývati musíš chléb svůj

Jídla jinému dávati - Bohatství

Jídla nositi na stůl - Velkáí škoda

Jídla strojiti - Nedostatek

Jíchu píti - Uzdravení nemocného, také naděje na zlepšení stavu

Jikry z ryby vybírati - Dočkáš se v bzku velkého překvapení

Jíl dobývati - Může ti být lhostejným

Jíl. V jílu se mazati - Nemoc bez následků

Jíni plno viděti - Nenadálá překážka v cestu se ti postaví

Jirchář nebo jirchářská kůže - NIc dobrého

Jiřici zpívat slyšeti - Radost

Jiřičky kvetoucí v zahradě spatřiti - Spokojenost

Jiskry - Dobré peněžité příjmy

Jiskry krvavé - Pláč

Jísti hlavu telecí - Velká nepřízeň

Jísti maso pečené - Bohatství

Jísti maso skopové - Zisk na zboží

Jíška k zadělání jídel nebo na omáčku - Starost

Jíti rychle - Omyl

Jíti zvolna na procházce - Hádka z nedorozumění

Jizbu okrášlenou viděti - Návštěvu

Jízdecká škola - Škoda naučí tě býti opatrným

Jízdecký kůň - Spěšný obchod tě očekává

Jizvu v obličeji míti - Potyčka

Jordán (řeka) viděti nebo se v ní koupati - Stálé zdraví keždému

Jozafat údolí, v něm se nalézati - Štěstí ve všem počínání

Jubilejní výstavou se procházeti - Veselí a spokojenost

Jubilejní výstavu viděti - Neukojitelná žádost

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž