Výklad snů od: R

Rabína viděti neb s ním mluviti - Štěstí

Ráčata chytati - Neděje v štěstí

Rada konsistorní - Zbytečné řeči

Radlici polámanou míti - Zlost

Radnice - Peněžité vydání

Radost míti - Hašteřivost

Radovati se nad něčím ve snu - Zlá novina

Radu dáti někomu - Obtíže při práci

Ráj, prarodiče v něm viděti - Dlouhý věk

Ráj, v ráji býti - Velká radost

Ráj, v ráji býti - Velká radost

Rajská jablka jísti - Nedej se omámiti

Rajské rozkoše viděti - Štěstí

Raka červeného, podobného vařeného, z díry vylézti viděti - Chybný skutek

Raketa, raketu stoupat viděti - BUdeš k rodinným zábavám pozvám

Raketu pouštěti - Nevážíš si dobrého

Rakety zapalovati - Uděláš se směšným

Rakev viděti - Oklamání

Rákos - Neduh mezi přáteli

Rákosníka cvrkat slyšeti - Hloupé, nepříhodné žvatlaní, též mrzutost následkem klepů

Raky chytati - Hojné štěstí

Raky jísti - Neštěstí

Raky vařiti - Smrt

Raky viděti - Štěstí na cestách

Rám malý viděti - Chuť k práci

Rám, rámeček - Ješitnost a chlouba

Rámě jiného velké viděti - Přátelství, malé nenávist

Rámě své zlomiti - Nebezpečí

Rána na těle - Dožiješ se mrzutých okamžiků

Ranec nésti - Nepokoj

Raněného viděti - Dobré znamení

Raněnému ruku mýti - Práci svou snadno dokonáš

Raněným se cítit - Smutek

Ráno. Zdají-li se ti k ránu číslice nějaké - Čelí to k velikému štěstí

Ránu z děla slyšeti - Nepřátelé se blíží

Rány dostati - Hanba

Ras, pohodný - Přebytek a bohatství

Rašelinu nakládati - Špatný čas

Rašpli viděti - Zasnoubení

Ratejna pro čeládku ve dvoře - Nesvornost

Ratolest zelenou viděti - Tvé poměry se zlepší

Recept obdržeti - Brzké uzdravení nemocnému

Rejč, rýč - Starost

Rekrut - Mrzutá práce

Remontoirky, kapesní hodinky - Štěstí následkem spořádanosti

Rendlík, kastrol - Jakýkoli zisk

Republika - Budeš svobodomyslným

Residence - Všelijakým závadám jsi vysazen

Réva zelená - Naděje

Révu sázeti - Štěstí

Rez - Tvoji nepřátelé plesají nad tebou

Robota - Jen těžkou prací dobudeš svého chleba

Rodiče své staré viděti - Dlouhý věk

Rodiče své zemřít viděti - Statek a peníze

Rodiče zabité viděti - Štěstí

Rodiče, s nimi mluviti - Radost a veliké štěstí

Rodiště své navštíviti - Vrítí se ti dobré časy

Roh na čele nebo na hlavě růst viděti - Zlé

Roh ztratiti - Nic dobrého

Roháče viděti - Jsi zlomyslným

Rohatým se viděti - Očekává tě nenadále něco zlého

Rohožka - Nesjednocenost

Rohožku kupovati - Štěstí

Rohy míti - 6enské oklamání

Roj včel nad domem viděti - Oheň

Roj včel spatřiti - Nemoc

Role pusté - Sklamání

Role zelené viděti - Štěstí

Rolníka viděti - Úroda

Ropuchu viděti - Úzkost

Rosa - Útěcha v neštěstí

Rosa, po ní choditi - Láska

Rosničku chytiti neb s ní se zabývati - Radost v rodině

Rosolku píti - Buď mírným v požívání radosti

Rostlinu jakoukoli viděti - Mrzutost

Rostliny sázeti - Naděje

Rosu padat viděti - Obdarování

Rosu píti - Proměna stavu

Rosu zelenou viděti - Radost

Roucho drahé míti - Radost

Roucho své ztratiti - Škoda

Rovina na poli - Starost a úzkost

Rovina, na krásné, velké rovině se nachízeti - Radost a štěstí

Rozcestí - Rozpaky

Rozdávati někomu něco - Nouze

Rozhledna, z ní dolů koukati - Vysokomyslnost

Rozhlednu viděti - Tajné přání

Rozinky - Bolesti a starost

Rozkaz dávati - Úřad

Rozkoši nějaké se oddávati - Smutek

Rozmarinu čichati - Smutek

Rozparek u košile neb sukně - Bláhovost

Rozpuklina ve zdi, v klenuti neb v zemi - Nenadálé onemocnění neb jiné neštěstí

Rozpustilým býti - Dopustíš se nemravnosti a staneš se neoblíbeným

Rozsudek slyšeti - Nesnáze

Rozštěpina ve dřevě neb v čemkoli - Neštěstí

Roztrhané kalhoty míti - Hanba

Roztržitost - Nestálost při práci

Rozvora u vozu - Buď přímím

Rožeň k pečení - Stále štěstí

Rtuť kupovati - Nestálost

Rubáš viděti - Smutak

Rubín míti - Štěstí

Ruce čisté míti - Velké štěstí

Ruce líbati - Podlezením dimůžeš se toho, po čem toužíš

Ruce nečisté míti - Podezření

Ruce opuchlé míti - Nesnášenlivost

Ruce v studené vodě mýti - Veselost

Ruce ztratiti - Smrt otce nebo matky

Ručnice - Radost a čest

Ručník práti - Osvobození

Ruda - Žádná pomoc v tvé nouzi a bídě

Rukavičkář - Čestné místo

Rukavičky navléknouti - Neštěstí

Rukávy dlouhé - Čest

Rukávy krátké - Hanba

Rukávy široké - Zlost

Rukávy úzké - Zábava

Ruku černou viděti - Nemoc

Ruku dát si líbati - Pýcha

Ruku poraněnou míti - Mrzutost následkem dluhů

Ruky podání - Faleš

Rum píti - Společnost

Rumělku kupovati - Vydání

Ruměnec na tváři viděti - Pokora

Růženec - Zlé časy

Růženec se modliti - Nedostatek

Růži červenou viděti - Horoucí láska

Růži kvetoucí viděti - Zábava a radost

Růži někomu darovati - Dobrá úvaha a spůsobilost

Růži obdržeti - V dobré upomínce zůstati

Růži viděti v pravém čase - Dobré znamení

Růži zlomiti neb utrhnouti - Milence, něco milostnéhio

Růži zvadlou viděti - Nestálá láska, neštěstí

Růžová voda - Jsi domýšlivým

Růžové poupě viděti - Odhalení milého předmětu

Růžový keř s mnoha růžemi viděti - Rozmnožení rodiny

Růžový věnec na hlavě míti - Svatba

Rvačka, rváti se - Nepokojné časy

Rybář - Čelí k velkému bohatství

Rybářské náčiní viděti - Štěstí

Rybářský trh - Netečnost, někdy tyké ztráta v obchodě

Rybí kost, kostice - Tvá ješitnost přinese ti značného užitku

Rybí síť - Ztrátu máš před sebou

Rybička zlatá - Radost

Rybník viděti - Peníze a dobrou pověst

Rybu mořskou viděti - Strach, též nepřízeň

Ryby jísti - Radost

Ryby roditi - Znamená ženštinám smrt nebo nešťastný porod

Ryby šplouchající ve vodě viděti - Veselost

Ryby vařiti neb smažiti - Šťastné manželství

Ryby ve snu na udici chytati - Zisk

Rýčem v poli nebo na zahradě pracovati - Nepřízeň

Rychlým býti - Rada v nouzi

Rychtář, soudce, s ním se zabývati - Soudní řízení

Ryk slašeti - Novina

Rýmu velikou míti - Nepříjemnost

Rypák prasete jísti - Spokojená chvíle po velké námaze

Rypák prasete viděti - Úraz

Rysa viděti - Neořátelství

Rytíře viděti - Povýšení

Rytířem se viděti - Velká radost

Rytířská hra - Radost ve společnostech

Rytířské ostruhy si nasaditi - Pocta

Rytířský zámek viděti nebo v něm bydliti - Vzácnou návštěvu z daleka obdržíš

Rýže, mnoho pytlů viděti - Škoda

Rýži do pytle sypati - Hojnost ve zboží

Rýži jísti - Dobré manželství

Rýži suchou viděti - Ztráta na jmění

Rýži zelenou viděti - Úroda

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž