Výklad snů od: V

Vábiti k sobě děvče - Přízeň

Váček a penězi míti - Výhra

Vaditi se s čeledí - Potupa

Vaditi se s dětmi - Nedostatek

Vadu nějakou míti - Dobrota

Vádu s někým míti - Smíření

Vagon plný nákladu - Štěstí v obchodu

Váha, nová míra a váha - Dobrý obchod

Vaječník jísti - Užitek

Vajíčka z hnízd sbírati - Potěšení

Vále ti se v blátě nebo ve sněhu - Mrzutost

Válec - Přátelství

Váleti se - Veselost a rozjeřená smysl

Valcha - Pokoj

Vánočku jísti - Hlad

Vánoční stromek - Štěstí domácí

Vanu kupovati nebo vůbec viděti - Nemoc

Vápenice, pec - Prozřetelnost jest ti nevyhnutelna

Vápno hasiti - Klevety

Vápno kupovati - Budeš brán na zkoušku

Varhaník, varhanář - Dobré poselství

Varhany hrát slyšeti - Škoda

Vařečky míti nebo kupovati - Nepokoj

Vaření - Starost a bída

Vaření rozličné kupovati - Hněv a nedostatek

Vařiti hrát s kroupami - Námluvy

Vařiti něco - Mrzutost v domácnosti

Vavřín - Vážnost

Vavřínové listí - Zdar

Vavřínový věnec - Odměna

Vaz zlomiti - Nebezpečí

Vázu darem obdržeti - Budeš jinými milován

Vázu míti s krásnými květinami - Rozmnožené bohatství

Vázu rozbíti - Přítele nebo přítelkyni ztratíš

Vážiti maso - Na cti utrhání

Vážný úřad zastáváti - Čest

Včela, jsi-li včelou popíchán - Střez se svých nepřátel

Včelám med vybírati - Rozmnožení bohatství

Včelí roj viděti - Nemoc

Včely mrtvé viděti - Starost

Včely viděti - Nouze a oheň

Včely z úlu létat viděti - Ztráta

Věci staré a nepotřebné viděti - Chudoba

Večer - Odměna,

Večernici jasnou viděti - Mocná naděje

Večeře - Dobrou zprávu o někom obdržíš

Večeře Páně - Požehnání a čest

Věčnost - Štěstí

Vědro piva dostati - Blahobyt

Vědro plné - Bohatství

Vědro prázdné a studené viděti - Štěstí

Vědro rozpadlé viděti - Ztráta

Vejce jísti - Zármutek

Vejce kupovati - Neštěstí

Vejce vařená viděti - Rozkošná chvíle

Vejce vařiti - Domácí klevety

Vejce viděti - Velká nemoc

Vejce, máš-li jen jedno - Užitek

Vejce, velké množství viděti - Starost

Vejce, zdá-li se o vejcích - Znamení k výhře

Vějíř nositi - Nevěrnost

Velblouda viděti - Haštěřivost

Velebný pán, kněz nebo duchovní - Zármutek a úmrtí

Velikonoce slaviti - Smutek

Velikonoční vejce - Obdržeti dar

Velitel vojenský - Bázeň

Velká voda. Na velké vodě se plaviti - Radost

Velký pták - Nebezpečí

Velociped dětský - Úraz

Velrybu loviti - Neštěstí v domácnosti

Velrybu pronásledovati - Útisky

Velrybu viděti - Zisk

Věnec bílý viděti - Nepokoj

Věnec karafiátový míti - Dobré

Věnec myrtový - Smutek

Věnec na hlavě míti - Svatba

Věnec růžový - Radost

Věnec slaměný - Hanba

Věnec víti - Potěšení

Věnec zelený - Pohřeb milého nebo milenky

Venkov, na něj se stěhovati - Daleká cesta

Venkovan - Pracovitý život

Věno obdržeti - Sňatek

Vepře viděti - Štěstí

Vepřové maso jísti - Hanba, též nemoc

Věrnost, věrným býti - Žárlivost

Verše dělati - Nenávist

Věřitel - Nepříjemná návštěva stojí ti vstříc

Věřitelka - Klevety

Věřiti někomu něco - Nestálost

Veselé poselství obdržeti - Nemoc a smrt

Veselost - Nenávist

Vesnice - Namáhavé živobytí

Vesnice dobře spořádaná - Dobrý a veselý život

Vesnice špatně spořádaná - Mrzutost

Vesnicí cestovati - Nesnáze

Vesnici hořet viděti - Daleká pouť

Vesnická hospoda - Mírnost

Veš - Bohatství

Veš v košili nalézti a zabíti - Nehoda

Věštbu poslouchati - Posměch

Větrný mlýn viděti - Dobré

Větve stromu lámati - Klam a nehoda

Veverka - Štěstí v sňatku, požehnání na dětech

Veverku chytiti a zabíti - Nehoda

Vězení tmavé viděti - Nesnáz

Věž bořiti - Povýšení stavu

Věž hořící viděti - Úraz

Věž po ní stoupati - Čest

Věž viděti - Štěstí

Věž vysoká - Dlouhý věk a milý život

Vidle hnojné nésti - Zármutek

Vidlička a nůž - Poranění

Vidličku viděti - Neštěstí a smrt

Vichr, vichřice - Nebezpečí

Vikýř - Naděje

Vinárna - Pozor na jazyk

Vinice - Zármutek

Vinný kořen viděti - Krádež, těž nehoda

Vinný ocet píti - Nemocnému naděje

Vinný sud - Hosti

Víno bílé viděti - Odpuštění

Víno červené viděti - Potěšení

Víno kupovati - Dobrá pověst

Víno píti - Radost

Víno prodávati - Zlo

Visací zámek na dveřích viděti - Jistota

Visící svícen v pokoji viděti - Ostýchavost

Vítězství. Bohyni vítězství viděti - Přemožení nepřátel

Vítr bouřlivý - Neštěstí

Vítr, zdá-li se že se utišil - V každém případě štěstí

Vitriol - Nebezpečný člověk bude ti škoditi

Vláčeti pole - Dluhy

Vladaře viděti - Snížení

Vládnouti - Chudoba

Vlající pentli viděti - Čest a blaho

Vlas, roste-li na dlani - Nic dobrého

Vlas, roste-li ti v ústech - Náhlá smrt

Vlásenku nositi - Ostuda, též ztráta peněz

Vlast opustiti - Ztráta majetku

Vlasy bílé míti nebo na jiném - Radost

Vlasy černé - Štěstí

Vlasy červené - Faleš

Vlasy dlouhé - Čelí k vysokému postavení

Vlasy hnědé - Bažení do blahobytu

Vlasy jísti - Radost

Vlasy krátké - Chudoba

Vlasy mýti - Nepokoj

Vlasy napudrované míti - Chudoba

Vlasy olejem mazati - Zdraví

Vlasy ostříhati - Hoře a veliké soužení

Vlasy pěkné učesané - Štěstí

Vlasy spáliti - Brzké úmrtí tvého přítele

Vlasy své rozčesávati - Nemoc

Vlasy šedivé míti - Nemoc

Vlasy z mrtvého přítele viděti - Štěstí

Vlaštovčí hnízdo strhnouti - Potupa

Vlaštovčí hnízdo viděti - Štěstí v domě

Vlaštovky viděti - Starost

Vlčí jáma - Nebezpečí

Vlka honiti - Boj

Vlka lapiti - Nepřízeň

Vlka utlouci - Posměch

Vlka v domě míti - Zloděj

Vlka viděti - Nesnáze

Vlna neb vlněné zboží a šat - Pohodlný život

Vlna. Dělník který pracuje o vlně - Poctivý výdělek

Vlna. Obchodník s vlnou - Blahobyt

Vlna. Sklad s vlnou - Spořivostí dosáhneš velkého jmění

Vlnobití na moři viděti - Oheň v domě

Vlnu přísti - Važ si malého, abys docílil vyššího stupně

Vlny mořské viděti - Zisk

Vloupiti se někam - Škoda

Vnitřní bolesti - Neštěstí

Vnitřnosti jísti - Smrt dítěte

Vnitřnosti své vařiti - Starost

Vnitřnosti své viděti - Nemoc, také smrt

Voda čistá, v ní se koupati - Zdraví

Voda jasná a tichá - Znamení velkého štěstí

Voda kalná a nebo bouřlivá - Nemoc

Voda, v ní státi a mýti se - Velká práce

Voda, vedle vody jíti - Zamilovanému jest dobrým znamením, ženatému a vdovci nepříjemnosti

Vodnatelnost - Velká nemoc tě očekává

Vodní had - Nemoc šťatně přetrpíš

Vodní kolo viděti - Brzké převzetí nějakého obchodu

Vodní muž - Vyhledáváš mnohé nepříjemné věci

Vodní pták - Neštěstí

Vodní roura - Nepříjemné setkání se

Vodní roura - Nepříjemné setkání se

Vodnici pěstovati - Obtíže

Vodnici v kuchyni připravovati nebo jísti - Strasti

Vodomet viděti - Naděje

Vodopád - Procházka

Vodou se břísti - Potupa

Vodou se opařiti - Hněv

Vodou svěcenou se kropiti - Žal

Vodováha - Dobrý výkon nějakého přelíčení

Vodovod - Starost

Vodu nabírati - Dopíditi se nějaké novině

Vodu rozvodněnou viděti - Neštěstí

Vodu sladkou píti - Nedostatek

Vodu studenou píti - Dobré

Vodu teplou píti - Zlé

Vodu v kotli vařit viděti - Nebezpečí

Vodu v putně na zádech nositi - Neštěstí

Vodu vylévati - Škoda

Voják s ním mluviti - Čest

Voják, hráti na vojáky - Budeš veselým

Vojáka bojovat viděti - Těžká práce

Vojáka viděti - Čest

Vojenský pán - Velké změny tě očekávají

Vojna na moři - Radost

Vojna, do vojny jíti - Strašná úzkost

Vojnu v poli viděti - Hádka

Vojnu vésti s někým - Přemožení nepřítele

Vojsko viděti - Protivenství

Vojvodu viděti - Úřad

Volař - Bude ti na cti utrháno

Volati někoho, nebo volat se slyšeti - Brzká smrt

Vole na krku míti - Smrt

Volů velké stádo viděti - Velká práce

Voly hubené viděti - Neúroda

Voly kupovati - Blahobyt

Voly ležící viděti - Zisk

Voly pást se viděti - Dobré znamení

Voly trkati se viděti - Štěstí v lásce

Vory , na vorech jezditi - Svatba

Vous černý míti nebo viděti - Výhra ve hře

Vous červený - Posměch a zneuctění

Vous hnědý - Starost a bída

Vous ostříhaný nebo vytrhaný míti - Neštěstí a škoda v domácnosti

Vous pod nosem míti - Namáhání a těžká práce

Vous sám si stříhati - Hašteřivost

Vous, je-li delší než jak obyčejně - Rozmnožení bohatství

Vous, zdá-li se někomu, že je oholen - Ztráta

Vozík pro děti - Rozkošná chvíle

Vozka, s ním jeti - Radost v každém podniku

Vozku viděti - Neštěstí

Vrabce na domě sedícího viděti - Svár

Vrabce viděti nebo chytati - Neštětsí

Vrabců mnoho na střeše viděti - Velké neštěstí tě očekává

Vran mnoho viděti - Nebezpečí

Vraní oči - Buď opatrným v každém ohledu

Vraní vejce vybírati - Zisk

Vraníka viděti - Smutek

Vránu bílou viděti - Nedostatek

Vránu chytnouti - Nepokoj

Vránu s chocholkou viděti - Potupa

Vránu ve snu viděti - Rychlé pořízení

Vrány krákající slyšeti - Zlé noviny

Vrány stříleti - Upokojení různic

Vrásky viděti nebo míti - Krása

Vrata nová viděti - Návštěva

Vrátný - Pomluvy

Vraždu spáchati - Dlouhý věk

Vražedník - Nešťastné jednání

Vrbové proutí řezati - Bolest

Vrbové stromy viděti - Zýrmutek

Vrhnouti - Krátká nemoc

Vrch prokopávati - Nález

Vrch propadnouti viděti - Změna v štěstí

Vrch vysoký viděti - Potěšení

Vrch zelený nebo lesnatý viděti - Užitek

Vrch, s něho dolů jíti - Urážka

Vrchnost - Pronásledování

Vrták - Nebezpečí života

Vřed míti - Nečistota

Vřes viděti - Změna

Vší málo míti - Obdržíš peníze

Vší mnoho na lavici neb na zemi nalézti a po nich šlapati neb je zamésti - Hanba

Vší mnoho v hromadě viděti - Nemoc

Vši v hlavě hledati a mnoho jich míti - Chudoba

Vůl. zdá-li se ti, že běžíš za volem - Hrozí ti nebetpečí ze strany přátel

Vůně, čichati k něčemu - Radost

Vůz bez koní viděti - Nedostatek

Vůz na seno - Čelí k bohatství

Vůz nákladní - Dobrý obchod

Vůz pohřební viděti - Smutek

Vůz převrhnouti - Škoda

Vybírat někomu - Nepokojný život

Vybírati něco - Nehoda

Výdělek míti - Neštěstí při ohni

Vyhlídka krásná - Štěstí

Vyhořelý dům - Radost

Výhra v jakékoli jiné hře - Dobré přátelství

Výhra v loterii - Záhuba

Východ slunce - Veselost též obrat k lepší budoucnosti

Východ slunce viděti - Štěstí a dobrá novina

Vychovatel - Starost

Vyjeti v kočáře - Štěstí

Vykládati na krám cokoli - Dobrý obchod

Vykuřovati dům neb lože - Nemoc

Vykuřovati roucho své - Užitek

Vykuřovati v kostele - Žaloba

Vylíčiti světnici nebo dům - Změna postavení

Vymésti světnici - Pýcha

Vyobraziti něco - Bez přičinění ničeho nedobudeš

Vypáliti stavení, vesnici nebo město - Ztráta

Vypáliti stavení, vesnici nebo město - Ztráta

Výplata - Přátelství

Vypovězenec - Zisk

Výprask nebo vyhazov - Překážka

Vypravovati něco - Mnoho práce

Výra viděti - Úzkost

Výroční trh, na něm býti - Vydání

Vyslechnouti někoho - Nepokoj

Vysloužilec - Strast

Vysoká hora - Nebezpečí těočekává

Výstavou se procházeti - Veselí a spokojenost

Výstavu viděti - Neukojitelná žádost

Vystoupiti na schody neb cokoli jiného - Zneuctění

Vystřeliti z ručnice nebo z bambitky - Úraz

Vysvléknouti někoho - Nepokoj

Vytopiti světnici - Milování dvou osob

Vyučovati něčemu - Pozvání

Vyzvání k bitvě nebo na souboj - Hrdinnost a povýšení

Vzbouření viděti - Pře

Vzduch čistý, procházeti se na čistém povětří - Dobré zanmení

Vzkříšení z mrtvých - Zlepšení tvých poměrů

Vztekem uchvácen býti - Štěstí po celý rok

Vzteklý pes, vzteklým psem kousnout býti - Nebezpečí života

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž