Výklad snů od: T

Tabáčnice, s ní se rozprávěti - Klevety a mrzutost

Tabáčník - Čest

Tabák kouřiti - Peníze zbytečně vydáváš

Tabák rozházeti - Nepříjemnost

Tabák šňupavý - Dotíravá známost

Tabáková trafika - Velké povídačky

Tabatěrka - Šetři pro budoucnost

Tábor vojenský viděti - Vojna

Tabule - Radost

Tabulka k počítání - Rozmysli se dříve dobře, než co učiníš

Tahací harmonika, na ní hráti - Veselost

Tajná kancelář, v ní se nacházeti - Hádka

Talíř rozbíti - Nespokojenost manželská následkem nouze

Talíř viděti - Dobré obchody

Tančírna, v ní se nacházeti - Potupa

Tančiti lehko a hezky - Dobrý zdar

Taneční podlaha - Nebezpečí

Tanečník, tanečnice - Příjemný známost

Taškáře pronásledovati - Strach

Těhotnou býti - Nemoc

Těhotnou ženu viděti - Zármutek

Telata. Vidí-li někdo, že řezník veze telata na voze - Znamená veselé živobytí v budoucnosti

Tele běžící viděti - Cesta

Tele kupovati nebo prodati - Velká radost

Tele zabíti - Nezdar v domácnosti

Telecí hlava - Útěcha v bolestech

Telecí kýtu kupovati - Pozor na peníze

Telecí nohy viděti - Nemoc, která tě v krátkosti zastihne, bude také záhy odstraněna

Telecí pečeni jísti - Tvé přání se brzo vyplní

Telegraf spatřiti - Noviny

Tělo lidské - Zdraví

Tělo lidské mrtvé - Starost

Tělo lidské nahé viděti - Hanba

Tělo lidské řezati a jísti - Nemoc nezhojhitelná

Tělo poraněné míti - Chvála

Tělocvikem se tužiti - Zdraví

Temnost, tma - Zdlouhavá nemoc

Teplo - Nedávej se do zbytečných řeší

Teploměr a tomu podobné - Kolísání tvého štěstí

Terč, mířiti nebo stříleti do terče - Buď opatrným a dojdeš v krátkosti svého cíle

Terno vyhráti - Znenadání dojdeš k penězům

Terpentin kupovati - Dobré

Terpentin rozlíti - Nepříjemnost

Tesař - Své vlastní štěstí si zakopáváš

Testament, závěť, poslední vůle - Každému jest dobré znamení a šťastnou budoucnost

Těsto mísiti - Dar obdržíš

Těžce nésti - Rodina se ti mmoží

Thé (čaj) pití - Zmatek ve svém obchodě budeš míti

Tchána nebo tchýni viděti - Svár

Tchoře viděti nebo chytati - Podvod, faleš

Tchoře zabíti - Zloděj

Tiché moře viděti - Spokojenost v rodině

Tichým býti - Čest a štěstí

Tiskárnu viděti, v ní býti - Nespokojenost

Tiskař - Svobodomyslnost připraví tě na mizinu

Tisknouti - Starost

Tkadlec - Dobré přátelství

Tkalcovství umělecké viděti - Štěstí

Tkáti - Tvá pilnost nebude jak náleží odměněna

Tlačenice, v ní býti - Hádka a mrzutost

Tlustého člověka viděti - Velká radost

Tlustý člověk, s ním na procházce býti a dobře se baviti - Zisk

Tlustým býti - Budeš žíti bez starostí ale v nebezpečí

Tobolku na peníze míti - Výhra

Tobolku s penězi nalézti - Dobré časy

Tobolku ztratiti - Úraz

Tolary počítati - Velké vydání a mrzutost

Tombolu pořádati - Škoda

Topas ztratiti - Nebezpečí

Topiti se, pod ledem - Škoda v obchodě dle nebezpečí utonutí

Topol vysoký viděti - Štěstí

Torbu míti - Nevrlost

Továrna, v něm dělníka viděti - Blahobyt

Továrna, v ní dozorcem býti - Štěstí

Továrník - Radostné poselství

Továrnu viděti - Zdar a štěstí

Tovaryš - Lenost a chudoba

Trám v jizbě - Změna

Trápiti se - Radostné sejíti se s někým

Trávník na něm seděti - Láska

Trávu sekati - Statek

Trávu viděti - Veselost

Tresku jísti - Nemoc

Trest někomu uděliti - Nemáš čisté svědomí

Trh, na něm něco prodávati, nebo měniti - Nové přátelství

Trh, na trh jíti - Trápení

Trn zabodnouti se do nohy - Nemoc

Trnovou korunu míti - Dlouhé trápení

Trnový keř viděti - Úraz

Trosky slézati - Ujdeš nebezpečí, jež ti hrozí

Trosky viděti - Přijdeš o své dobré postavení, též nepřátelé

Trouba na pečení - Spokojenost v domácnosti

Trouba, trouby, čím více jich vidíš - Tím větší bohatství

Troubení slyšeti - Nebezpečí

Troud - Starosti

Trpaslík - Nepatrný člověk ti škoditi

Trpaslíka pronásledovati - Nedělej se směšným

Trpělivost - Dlouhý věk a zdraví

Trubka lovecká - Veselá společnost

Truhláře viděti - Prospěch

Trůn viděti - Čest

Trychtýř kupovati neb vůbec viděti - Spořivost

Trýzniti někoho - Nepohoda

Třapec nositi - Čest

Třasořitku lítat viděti - Proměna stavu

Třásti se - Zármutek

Třemeny chystati - Jízda

Třesení země cítiti - Nebezpečí

Třešně černé jísti - Žalost

Třešně jísti - Nepokoj

Třtinu lámati - Nehoda a velké neštěstí

Tuk viděti neb jísti - Škoda

Tuláka viděti - Nestálost

Tulipány sázeti - Hezkou paní dostaneš

Tulipány trhati - Pýcha

Tulipány ve světnici míti - Dobré

Tulipány viděti - Do hezkého děvčete se zamiluješ

Tulipány zalévati - Hloupému děvčeti se dvoříš

Tůně - Bohatství

Turecko. V turecké zemi se nacházeti - Tvé jmění se rozplyne

Tureckou pšenici viděti - Beztarostný živobytí

Turecký císař - Ucházíš se u špatných lidí o radu

Turek, s ním obchod vésti - Přízeň ženy

Turkem se viděti - Máš špatný myšlenky

Tvaroh jísti - Úmrtí

Tvarůžkář, obchodník s tvarůžky, s ním mluviti - Škoda

Tvarůžky koupiti - Ošklivost

Tvář míti zahalenou - Poselství

Tvář svou černou viděti - Soudy

Tvář svou v zrcadle spatřiti - Pád

Tvář svou ve vodě viděti - Čest

Tygra viděti - Nepřítel chce ti škoditi

Tygrem pronásledován býti - Nebezpečí

Tykev sázeti - Sklamaná naděje

Tykvové listy trhati - Smutek

Tyranem býti - Neštěstí

Tyrolští zpěváci - Veselost

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž