Výklad snů od: L

Labuť bílou viděti - Štěstí

Labuť černou zpívat slyšeti - Smrt

Lačným býti - Bohatství

Lák na okurky píti - Nestálost

Lakomcem býti - Hrůzy plné bohatství

Lalok míti - Nebezpečé tvého nepřítele

Lampu rozsvěcovat viděti - Zamilovati se

Lampu rozsvěcovati - Rozsudek udělati

Lampu rozsvícenou viděti - Odpor

Lampu rozsvítiti - Rozsudek

Lampu zhasnout viděti - Chladná láska

Lampu zhasnouti - Jiným dobré vyhlídky

Laň viděti nebo míti - Bohatství

Larvu na obličeji míti - Faleš, závist

Lasici honiti - Sváry

Láska - Zažiješ blažených dnů

Laštovčí hnízda strhnouti - Neplechu podporovati

Laštovčí hnízdo viděti - Štěstí v domě

Laštovka - Starost

Lavici jakoukoliv viděti - Tělesný trest

Lávka. Po lávce choditi - Soužení

Lazaret viděti - Nepříjemnost

Lázně teplé - Obveselení

Lebeda - Útrpnost nad někým

Lebku koňskou v ruce držeti - Těžký úkol, též nemoc

Lebku rozbitou míti - Hloupé starosti

Léčku klásti - Lest

Led - Kupcům překážka v obchodu, tvá věc se podaří

Led. Po ledě který již taje, choditi - Nebezpečí

Led. Pod led se probořiti - Čelí k nějakému úrazu

Ledek - Rvačka

Ledvina. Jsou-li ledviny větší a silnější - Radost a zisk

Ledvina. Pokaženou ledvinu viděti - Neštěstí a smutek

Ledviny zdravé viděti nebo jísti - Nepřátelství

Lejno člověčí viděti - Lakomství

Lékárník, s ním se baviti - Brzká svatba

Lékárnu viděti - Nemoc

Lékaře viděti - BNepříjemná návštěva

Lekati někoho - Mrzutost

Lekati se ve snách - Nemoc

Lékořici nebo likér píti - Nesvornost, také nemoc

Len dlouhý a zelený viděti nebo trhati - Velká radost

Len kupovati nebo prodávati - Velký zisk

Len pěstovati - Dovré šťastné manžeo

Len přísti - Namahání

Lenivým býti - Chudoba a hanba

Lenošku míti v ní se hověti - Nadbalost

Les hořet viděti - Nesnáze

Les suchý viděti - Nedostatek

Les zelený viděti - Velká radost k očekávání

Les. V lese se procházeti - Těžká práce

Lesk na něčem viděti - Dobrota

Lesní bůh - Značná odhodlanost tě očekává

Lesní čert - Chop se mužně svého prospěchu

Lesní muž - Jsi bázlivcem

Lesní ovoce jísti - Zármutek

Lesní trubka - Nepokoj

Lesníka viděti, nebo s ním promlouvati - Štěstí

Lešení viděti - Ujdeš velkému nebezpečí

Letěti dolů - Bohatství

Léto - Tvé poměry se zlepší

Lev. Na lvu spáti - Budeš mocným a váženým

Lev. Se lvem se potýkati a přemoci jej - Vítězství nad mocným nepřítelem

Lev. se lvem v kleci se nalézti - Buď opatrným, vůči svým nepřátelům, strojí ti tajné úklady

Levý - Střez se nepravého majetku

Ležák v hospodě píti a dobře se baviti - Dobré

Ležení vojska - Velkým dobré, malým zrada a nevěrnost

Ležeti a nezdravým býti - Zármutek pro rodinu

Ležeti na trávníku - Velké potěšení

Ležeti v posteli z dlouhé chvíle - Oklamání

Lhář - Štěstí v obchodě

Lháti - Dobří přátelé

Libru vážiti - Velká výhoda v obchodu

Líce bledé - Úzkost a starost

Líčidlo - Falešný přítel se ti lichotí

Lidí mnoho viděti - Nebezpečí

Lichotiti někomu - Veselá budoucnost

Lichvář. S lichvářem mluviti - Přijdeš ku škodě

Lichváře viděti - Nepokoj

Lichváři platiti - S tvým blahobytem to jde dolů

Liják viděti - Pláč, zármutek

Likér píti - Nemoc

Lilii kdykoliv viděti - Marná naděje

Lilii sázeti - Ztracenou věc opět najdeš

Límec odpárati - Ztráta tvého úřadu

Límec ohrnutý mýti - Čest a vysoký stav

Limonádu píti - Nemoc

Lipový háj viděti, v něm odpočívati - Bezstarostnost

Lipový květ sbírati - Nemoc

Lípu sázeti - Beztarostná budoucnost

Lískovky kupovati - Mrzutost

Lískový ořech louskati - Velká část peněz

Lískový ořech trhati - Zboží

List čísti - Dobrá nebo zlá novina, dle obsahu

List suchý ze stromu spadnout viděti - Nemoc

List zelený - Zdraví

Lístek ubytovací obdržeti - Válka

Listinu průvodní míti - Dědictví

Listonoše viděti - Dobrá zpráva, též překvapení

Liščí kůže - Faleš

Liščí maso jísti - V krátkém čase svatba

Liščí mléko píti - Faleš přítele

Lišej míti - Nemoc

Lišej viděti - Zisk

Lišku bez ocasu viděti - Zvítězíš nad úkladem

Lišku chytiti, nebo zabíti - Vítězství

Lišku viděti, neb se s ní potýkati - Se lstivým nepřítelem se sejdeš

Lišky viděti - Lstivost přátel

Lítati nad vodou - Veliká škoda

Lítati ve vzduchu - Štěstí

Litr - Buď střízlivým v jídle a pití

Lívanec jísti - Spokojenost

Lízati cokoliv - Dobrá naděje

Loď na čisté vodě viděti - Štěstí v obchodě

Loď na kalné vodě viděti - Neštěstí v obchodě

Loď velkou nebo parní viděti - Radost

Loď. Na lodi se plaviti - Nestálost v štěstí

Loďka - Tvá ostýchavost ti uškodí

Lodní pečivo jísti - Zdraví a blahobyt

Lodníka viděti, neb s ním mluviti - Těžká práce tě očekává

Lokaj - Jsi vyzvědači obklopen

Loket, něco loktem měřiti - Opatrnost

Lomenici neb podkroví viděti - Škoda

Lopatou kopati - Těžko vydobudeš svůj chléb

Lopuch - Trpná láska

Los dostati - Štěstí

Lososa chytiti - Štěstí

Lososa jísti - Dobrá zábava

Lot - Nemáš mnoho dobrých přátel

Loterie - Nenadějné štěstí

Loterní cedulka - Doufáš v brzké štěstí

Lotra v žaláři viděti - Nebezpečí

Louh píti - Odpor v každém podniku

Louka. Zdá-li se někomu, že se nachází na louce - Má štěstí k očekávání

Loupežnický zámek - Máš ve svém domě falešné lidi

Loupežník. Do loupežnických rukou padnouti - Ztráta milované věci

Loupežníky zabit býti - Přijdeš o dědictví nebo v domnácnosti své okraden

Louskati ořechy - Statek

Louží se brodoti - Štěstí

Loviti ryby nebo zvěř - Špatné pomluvy

Lože své okrášlené viděti - Nemoc

Lože v divadle míti - Tělesné bolesti

Lože. Se ženštinou v jednom lože býti - Mrzutost

Ložnici okrášlenou míti - Návštěva

Lucerna, je.li světlo v ní - Radost

Lůj z jakéhokoliv hovada - Mrzutost

Lukem stříleti - Nepřízeň

Lump - Nespořádaný člověk. hanba a nouze tě očekávají

Lump. Shromažďování lumpů viděti - Rvačka

Lumpy viděti - Tajní nepřátelé

Luňáka střeliti - Ujdeš nebezpečí

Lůno mateřské viděti - Cesta

Lupou hleděti - Klam

Lusky na poli viděti nebo trhati - Hleď svým známým více na srdce

Lůžko vystlané viděti - Hezkou ženu dostaneš

Lva krotiti - Nepříteli dovedeš snadno čelit

Lva krotkého viděti - Dobré znamení

Lva pojít viděti - Smrt velkého, znamenitého muže

Lva řvoucího slyšeti - Nepřítel ti na blízku

Lva viděti - Užitěčná věc

Lví lejno nalézti - Velké štěstí

Lví maso jísti - Srdnatost

Lví mléko píti - Dlouhé zdraví

Lvu pazoury usekati - Dobrého obhájce ve své při najdeš

Lysinu na hlavě míti - Pomluvám a velkým mrzutostem neujdeš

Lýtka která tlustá jsou - Radost

Lýtka slabá - Hašteřivost mezi manžely

Lýtka ženská hladiti - pro tajné své spády budeš v domácnosti očerněn

Lýtka ženská obdivovati - Nerozumným jednáním přivodíš so škodu

Lýtka ženská viděti - Přízeň

Lžíci velkou viděti - Dobré

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž