Výklad snů od: U

Úběl, alabastr - Štěstí v lásce

Ubrus prostírati - Zármutek

Učarovati někomu - Obelhaní

Učebné pomůcky jakékoli viděti - Touha po vědomostech

Učedník, učednice - Namáhavá práce

Učení někomu dobré dávati - Dobročinnost

Účet obdržeti neb dávati - Nesnáze

Učitel hudby - Hudebník

Učitel, učitelka - Přísnost

Učiti se - Noviny se dozvěděti z neznámé krajiny

Udatnost - Honosíš se příliš svým štěstím

Udicí ryby chytati - Dar

Údolí viděti - Radost

Udusiti se - Zármutek

Uhasiti oheň - Velké nebezpečí

Uhelník - Protivenství

Uhlí hořet viděti - Štěstí

Uhlí vyhaslé - Úmrtí

Uhlí žhavé - Peníze a statek

Uhlí žhavé, na něm seděti - Pomluvy

Uhlíře viděti - Nepřízeň

Uhoněné koně při veřejných závodech viděti - Nemoc

Úhoře chytiti - Dobrá zprávaÚd těla

Úhoře jísti - Zisk

Úhoře na kusy sekati - Námluvy

Úhoře plovoucího viděti - Cesta

Úhoře vážiti - Posměch

Úhoře viděti - Těžká práce

Uhranouti někoho - Klepy

Ucho bolavé míti - Mrzutost

Ucho čisté míti - Počestnost

Ucho nastrkovati - Uslyšíš klepy, jež ti nebudou milými

Ucho tvé, je-li oslímu podobno - Velká práce a služba

Ucho tvé, je-li vlčímu podobno - Trampoty

Ucho u hrnce ulomiti - Hněv

Ucho utrhnouti někomu - Sváry

Ucho, roste-li v něm žito nebo pšenice - Dobré

Ucho, v něm červa míti - Dostavení se k úřadu

Ujce viděti - Křtiny

Ujížděti na velocipedu - Blížíš se špatnému konci

Ukazováček zlomený míti - Nehleď na jiné , máš sám se sebou co dělat

Ukazovati prstem na někoho - Svým nepředloženým počínáním, získáš si nepřítele

Ukousnouti něco - Hlad a nouze

Ukradené zboží - Lehkověrnost

Úkrop dělati nebo požívati - Nouze, též nespokojenost

Ukrutníka viděti - Pomluvy

Ukrývati se - Neštěstí

Uleknouti se ve snu - Radost

Ulice krátká, úzká - Starost

Ulice viděti neb jí jíti - Radost

Úlohu svou vykonávati - Dobrý výtěžek

Ulomiti něco - Bude ti na cti utrháno

Umělec - Nesváry

Umělkyně - Špatné zdraví

Umírající člověk - Neočekávané neštěstí

Umrlčí hodiny držeti - Svatba

Umrlčí lebka - Smrt přítele

Umrlčí truhlu viděti - Nepokoj

Umřít a zase vstáti - Čest

Umřít chtíti - Dobré zdraví

Umřít někoho viděti - Radost

Umyvadlo - Štěstí

Umyvadlo rozbíti - Hádky

Uniformu nositi - Hodnost

Univerzita - Obrať větší pilnost k vychování svých dětí

Únos - Sňatek

Úpadek učiniti - Pře

Upadnouti - Dobré

Upáliti něco - Budoucí štěstí

Úřad zastávati - Starost

Úředníka jakéhokoliv v domě svém viděti - Mrzutost

Úředníka viděti - Starost

Useknouti něco - Velký zisk

Useknouti strom v lese - Velká starost

Úskalí - Nebezpečí

Uspávati dítě - Budeš spokojen nad svým obchodem

Ústa, zdá-li se někomu, že má větší ústa než jak obyčejně - Velké bohatství

Ústřice jísti - Obchod

Ústřice kupovati - Marnivost

Uši dlouhé míti - Utiskování nepřátel

Uši své čistiti - Dobrá pověst

Uši zacpávati - Obtíže

Uši, na nich těžké závaží míti - Obtížný život

Uši, v nich píchání míti - Pomluvy

Uškrtiti se - Zisk

Utěrka, s ní se utírat - Láska

Utíkati - Marně hledáš štěstí

Utopeného viděti - Štěstí

Utopeného vytáhnouti - Dobré

Utopeným se viděti - Neštěstí

Utopiti se - Neštěstí na cestách

Uváznouti - Nesnáze

Úvěr míti - Zisk

Uzdu na koni viděti - Cesta

Uzdu novou míti - Neštěstí

Uzdu z rukou pustiti - Svár

Uzel jiného nésti viděti - Nesvornost

Uzel prázdný v rukou míti - Nález

Uzel těžký nésti - Svornost

Uzenáře na kole viděti - Drahota

Uzenáře nebo uzenářku viděti - Zisk

Uzenáře oběšeného viděti - KLam

Uzené maso jísti - Neduživost

Uzenou rybu jísti - Nevůle

Úzkost míti před něčím a dobře-li se věc zkončí - Vítězství nad nepřáteli

Užívati lék - Zpráva

Úžlabina vodou přeplněna - Pláč

Úžovku viděti - Buď opatrný, hrozí ti neštěstí a úraz

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž