Výklad snů od: N

Na cestě peníze sbírati - Zisk

Na lov vyjíti - Zameškáním povinností přinášíš si škodu

Na loži seděti - Zármutek

Na loži spáti - Starost

Na místě rozkošném býti - Čest a chvála

Na nebi ryby chytat viděti - Nesjednocenost

Na ostrém seděti - Mnoho práce

Na skálu stoupati - Dobré znamení

Na strom lézti - Nepřátelé přemůžeš

Na svatbě se veseliti - Žalost

Na uhlím žhavém seděti - Odpočinek

Nábřežím se procházeti - Změna štěstí

Nábytek kupovati - Neštěstá

Nad vodou choditi - Milovníkům dobré, manželům zlé

Nadbytek něčeho míti - Ztráta

Nádeníka pracujícího viděti - Pomluva

Nádeníka zaměstnati - Dobrý obchod dělati

Nádeníkem býti - Dobrý obchod

Nádhernou kolébku kupovati - Rozmnožení rodiny

Nádhernou kolébku viděti - Sváry

Nádheru míti - Radost

Nádivku jísti - Nebezpečí

Nádoba. Z nádoby čisté píti - Povýšení

Nádoby čistiti - Budeš milován

Nádoby potlučené viděti - Žalost

Nádoby rozbité viděti - Pokoj

Ňadra nahá, nezastřená - Štěstí

Ňadra zastřená u ženské viděti - Nespokojenost

Nádržku vodní viděti - Úraz

Nadutost - Zneuctění vlastní ososby

Nahého člověka viděti - Starost a bída v rodině

Náhrobek viděti - Smutek

Nahým se viděti - Dobré

Nájemníkem býti - Chudoba

Náklad velký míti - Bohatství

Nákladní vůz viděti - Dobrý obchod

Náklonnost k něčemu míti - Zármutek

Nákrčník kupovati - Návštěva

Nalévati pivo - Dobré znamení

Nalézti dítě - Zapletený proces

Námluvy obstarávati - Nepříjemnos

Námořní bitvu viděti - Zdar, štěstí

Námořní voják - Zisk

Námořního lupiče viděti - Radost

Nápis náhrobní neb jakýkoli viděti neb čísti - Starost

Náplast na těle míti - Nehoda

Náplava vodou nanešená - Nesnáze

Nápoj - Nestřídmost a zhejralost

Nápravu u vozu neb kočáru zlomiti - Úraz

Náprstek - Požehnání a štěstí

Náramek nalézti - Štěstí

Narcis - Štěstí a blahobyt

Narozeniny své slaviti - Slavnost

Nářek mrtvého slyšeti - Zármutek

Nářek odcházejícího slyšeti - Smutné navrácení

Nářek slyšeti neb sám naříkati - Dobré

Násilí činiti - Nebezpečí

Nástroj řemeslnický - Namáhavé podniknutí

Náševek na čemkoli míti - Zbytečné výdaje

Nať od jakékoli zeleniny - Zbytěčně se rozčílíš

Nátisky činiti - Zlé

Náušnice - Čelí k přátelství

Náušnice - Čelí k přátelství

Návazek, nástavek nebo uzel viděti - Starost

Náves viděti - Cesta

Návěští neb výstrahu dostati - Ujdeš nebezpečí

Návod, naváděti někoho k dobrému nebo zlému - Nepříjemnosti

Navrátiti se z cesty nějaké - Překvapení vdomáctnosti

Návštěvu dostati - Nemoc

Nazpět někoho volati - Škoda

Nebe červené viděti - Hádka

Nebe hořet viděti - Nemocnému smrt

Nebe jasné - Čest

Nebe otevřené viděti - Štěstí

Nebe pošmourné neb plné mračen viděti - Starost

Nebe. Do nebe vstoupati - Čestné místo

Nebeské znamení - Velké výkony máš před sebou

Nebeský žebřík viděti, po něm vystupovati - Povýšení

Nebezpečenství jakékoli přestáti - Útěcha

Nebozez, velký nebo malý viděti - Oklamání

Nebožtíka, umrlce viděti - Potěšení

Necky k prádlu, vodou naplněné - Blízká smrt

Nečas - Smutek

Nečistota tělesná neb v domě - Nemoc

Neduhy hojit viděti - Brzká nemoc

Neduhy na svém těle míti - Nepřátelé

Negra viděti - Úzkost

Nehet, roste-li na prstě - Budeš starým

Nehty dlouhé míti - Rozmnožení statku

Nehty pěkné míti - Radost

Nehty. Ořezáváme-li nehty prstů - Užitek

Němce viděti, s ním rozmlouvati - Sváry

Německou myš viděti - Nezdar

Nemehlo, hloupý neschopný člověk - Štěstí

Nemocen býti - Nezdar

Nemocného navštíviti - Dosáhneš jakýmkoli prostředkem svého účele

Nemocnici viděti - Nepříjemnost

Němý člověk - Hodnost a štěstí

Němý. S němým mluviti - Převzetí těžkého úkolu

Němým býti - Málo se spolíhej na své okolí

Nenávist - Střez se svých přátel

Neplodnost lidská nebo n apolích - Žádné dobré znamení

Nepořádek v něčem viděti - Návštěva

Nepravost - Jsi příliš podezřivým

Nepřátelé - Nenávist hrozí

Nepřátelé přemoci - Radost z dobré pověsti

Nepřátelé ve válce - Hádka

Nepřátelský útok - Budeš zneuctěn

Nepřítele usmrtiti - Dědictví

Nespravedlivost u jiných pozorovati - Buď opatrným

Nésti přání někomu - Svobodnému dobré, ženatému ponížení

Nestřídmost v jídle a pití - Nemoc

Nestydatost - Budeš-li pokračovat v jednánísvém dále, špatného konce dosáhneš

Neštěstí ve hře - Opak toho

Neštovice mazati - Zbavíš se nepřátel

Neštovice na těle míti - Zlá nehoda tě stihne

Neštovice viděti - Mrzutost a hádky

Netopýr - Neřest, mrzutost a zlá zpráva

Netopýra kolem sebe lítat viděti - Domácí škoda

Netrpělivost - Znenáhla dosáhneš svého cíle

Netřesk sbírati - Nemoc

Neúrodou postižen býti - Sklamání

Nevěra - Zrada přítele

Nevěstu krásnou a bohatou dostati - Otcova nebo matčina smrt

Nevěstu objímati - Štěstí

Nevěstu omdlévající viděti - Překvapení

Nevlastního bratra nebo sestru míti - Domácí nepokoj

Nezabudky trhati - Ztráta

Neznabohem býti - Neštěstí v obchodu

Nežity na jiném viděti - Starost

Nežity na životě na krku míti - Statek

Nežity. Ruku plnou nežitou míti - Špatný pokrok v obchodu

Nit - Trpělivost a vytrvalost

Nitě přísti - Dlouhý život

Noc - Velké nebezpečí

Noc. V noci choditi - Klam

Noclech - V stáří svém bídu zakusíš

Noční čepice - Úleva v obchodu

Noční světélko viděti - Buď prozřetelným hrozí ti nebezpečí ze srtany tvých přátel

Noční světlo rozsvěcovati - Cesta

Noční tulák, nebo tulačka - Rvačka

Nočník - Pohodlná budoucnost

Nočník rozbíti - Škoda

Noha - Hádka a žárlivost

Nohama bosýma choditi - Neočekávané neštěstí

Nohavice roztrhané míti - Škoda

Nohavice těsné - Vězení

Nohavice, kalhoty pěkné obléci - Radost

Nohy bolavé nebo oteklé míti - Dobří přátelé

Nohy dlouhé míti - Povýšení

Nohy chromé nebo křivé - Velké neštěstí nebo nemoc

Nohy mýti - Čelí k velikému neštěstí

Nohy své mazati - Daleká cesta

Nohy viděti - Různice

Nohy zlámati - Štěstí na cestách

Nos pěkný, velký míti - Moudrost a umění

Nos. Kdo svůj nos větší vidí, než jak obyčejně - Stane se mocným a bohatým

Nos.Je-li ti nos uříznut - Pomluva, nemocnému velké bolesti, také smrt

Nosem někde naraziti - Zklamání

Nosiči - Dojdeš nějakých mrzutostí

Nosidla, nositi, přenášeti - Dobré manželství

Nosy dva míti - Překážka

Notář. S notářem obcovati - Brzký sňatek

Notáře psát viděti - Při nějakém dědictví bude na tě vzpomenuto

Notáře viděti - Důležitou novinu uslyšíš

Noty psáti - Námaha

Noty viděti - Zdar

Nouzi míti - Budoucí štěstí

Noviny čísti - Čelí k dobrým zprávám

Nový, něco nového obdržeti - Změna tvých záležitostí

Nožem do hrdla píchnut býti - Snížení

Nožem řezati - Nestálost

Nožem se říznouti - Budeš vysmán

Nudle dělati nebo jísti - Štěstí

Nudle vařiti - Dluhy

Nůši těžkou nésti - Starost

Nůž brousiti - Hádka

Nůž dáti od sebe - Výstraha

Nůž obdržeti - Chudoba

Nůž ostrý v ruce držeti - Holdování

Nůž rezavý zdvihnouti - Chudých lidí rád se ujmeš

Nůž s pěknými střenkami viděti - V krátkosti dar obdržíš

Nůž tupý nalézti - Pomluva

Nůž viděti - Svárlivá společnost

Nůžkami něco stříhati - Štěstí v obchodu

Nůžky krejčovské míti - Oklamání

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž