Výklad snů od: Ž

Žab mnoho viděti - Sváry

Žába - Nestydaté a nepředložené klevety

Žábu chytati - Nenávist

Žábu jísti - Faleš

Žábu zašlápnouti - Zbavení se zlého

Žáby kuňkat slyšeti - Blahobyt

Žalář, v něm býti - Velké bolesti

Žalmy zpívat slyšeti - Nestálost v práci

Žalmy zpívati - Mrzutost v obchodě

Žaloba - Jsi příliš útlocitný

Žalovati někoho - Budeš míti nepřátelé

Žaludy jísti - Nouze

Žaludy sbírati - Nesnáz

Žampiony růst viděti - Marně očekáváš radosti

Žampiony v lese sbírati - Uchýlení se s pravé cesty

Žárlivost muže nebo ženy - Sváry v domácnosti

Žebra viděti - Štěstí v manželství

Žebráci, přijdou-li k tobě - Hojnost darů obdržíš

Žebrácká mošna - Škoda v domě

Žebračka, přijde-li do domu - Mrzutost

Žebrák na silnici stojící - Nesnáze

Žebrat choditi - Dědictví

Žehličku viděti - Zisk

Železné kladivo - Násilímse zmocníš jmění

Železnice, na ní jeti - Nebezpečí

Železnice, parní stroj - Těžká práce

Železo - Znamená stálé a vytrvalé štěstí

Želvu jísti - Štěstí

Želvu jísti - Štěstí

Želvu viděti - Máš tajného nepřítele

Žeň hojná - Pilnost

Žence viděti na poli - Čest a zisk

Ženich, jím býti - Šťastná budoucnost

Ženicha viděti - Nestálost v lásce

Ženiti se ve snu - Nemoc

Ženská košile - Nevěra

Ženská společnost - Přijdeš do lidských řečí

Ženské střevíce - Štěstvá v lásce

Ženský čepec - Sváry

Ženu bíti - Zisk

Ženu chudou s úředníkem jakýmkoli rozmlouvat viděti - Vyplnění přání

Ženu chudou viděti - Svár

Ženu starou míti - Bědování

Ženu svou nemocnou viděti - Podvod

Ženu svou umrlou viděti - Radost

Žertovati se ženou ve dne - Tvé laskavé jednání zjedná ti značnou pízeň

Žertovati v noci - Nedej mámiti se lákavou řečí

Žezlo - Dobrotou svou dojdeš povýšení

Žežulku slyšet - Novina

Žežulku viděti - Čest

Žid - Naděje, štěstí

Židovka - Mrzutost

Židovská škola - Nesvornost

Židů více pohromadě viděti - Ztráta

Žílu otvírati - Velká nemoc

Žíně trhati neb plésti - Nepřátelství

Žitný klas trhati - Úrodný rok

Žito na poli sekati aneb svazovati - Radost

Žito na poli viděti - Bohatství

Žito ve stodole mlátiti - Přičiň se a bude ti pomoženo

Živ pohřeb býti - Úzkost

Život si vzíti - Hanba

Život ztratiti - Nebezpečí

Žízeň - Nepokoj

Žízeň míti a najíti nějakou studni - Dobré znamení

Žížal mnoho - Zkáza

Žížala - Svár

Žlab plný - Blahobyt

Žlab prázdný - Nouze

Žloutenku míti - Štěstí

Žloutenku míti - Štěstí

Žluč puklá - Nezdraví

Žluč užívati - Zdraví

Žluč vydávati - Starost

Žoldnéře viděti - Věrnost

Žumpu viděti - Nemilost

Župan oblékati - Pohodlí

Župan, v něm choditi - Zisk

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž