Výklad snů od: C

Cáry viděti neb v nich choditi - Chudoba

Cedrové listy trhati - Uštknutí hadem neb včelou

Cedrový strom viděti - Povýšení

Ceduli lepiti - Změníš svůj stav

Cech udělati a bez vypořádání udělati - Velké mrzutosti jdeš vstříc

Cech v hostinci udělati - Smíření a veselost

Cejchy čisté míti - Vede k stálému zdraví

Cejchy roztrhané míti - Škoda

Celer jísti - Hlad

Celer sázeti nebo kopati - Změna v povolání

Celníci obcházeti - Vydání

Celovati čerta - Pěkné nadělění

Celovati kata - Budeš od cizího člověka obdarován

Celovati milenku - Smíření nepřítele, také starost

Celovati mrtvého - Nemoc

Celovati ponocného - Oplétání s úřady

Celovati přítele svého - Hojný užitek

Celovati starou babu - Mrzutost

Celovati studený kámen - Pohřeb

Celovati žhavé železo - Úraz

Cement - Zbytečná hádka

Cent - Velká nehoda

Centimetrem lásku měřiti - Prací zbohatneš a dojdeš cti

Cep viděti - Budeš mrzutým

Ceremonie v kostele odbývané viděti - Dej pozor před úrazem

Cesta kamenitá neb hrubovitá - Těžká práce

Cesta ohražená - Jest překážka v tvém předsevzetí a mrzutost

Cesta otevřená - Šťastný a příjemný cíl tvého předsevzetí

Cesta.Po cestě či silnici jíti - Štěstí a bohatsví

Cestář - Dobrý přítel pomůže ti v nouzi

Cestou blátivou jíti - Zármutek

Cestovati - Ujíti mrzutostem

Cestovati a mečem ozbrojen býti - Zasnoubení

Cestovati se soudruhem - Jest trvanlivé štěstí

Cestovati se společností - Do lidských řečí se dostaneš

Cibule zelená neb suchá - Slze a zármutek

Cibuli jísti - Nemoc v rodině

Ciferník malých hodinek viděti - NIc neznamená

Ciferník na věži viděti - Hleď čas dobře využitkovati

Cifru jakoukoliv viděti - Zapamatuj si ji a dojdeš k štěstí

Cifru mazati - Upadneš do dluhůjež těžko zaplatíš

Cifru psáti - Bohatství

Cihelna - Práce tvá přineseti hojného užitku

Cihla - Hleď své příjmy zmnožiti

Cihlář - Dobrý přítel tě navštíví

Cihlová chatrč - MNoho práce a namáhání

Cihlovou střechu viděti - Máš zajštěnou budoucnost

Cihly dělati nebo je nakládati - Bohatství

Cichorii dávati do kávy - Štěstí

Cichorii kupovati - Budeš milován od jiných

Cikán - Tvoje myšlenkyjsou nestálé

Cikána hádajícího se viděti - Štěstí

Cikánku bíti - Dobré noviny

Cikánku milovati - Utrpení

Cikánku objímati - Velká škoda

Cikánku s cikánem ve svém domě viděti - Ztráta natěžce nabytém majetku

Cikánku s dítětem viděti - Mrzutost v rodině

Cikánku usmívající se viděti - Nepředvídanán žalost v kruhu rodinném

Cíle dosáhnouti - Svou přímou mysli získáš si příznivce

Cimbál, na cimbál hrát slyšeti - Svatba

Cín - Tvé dobrosrdečnostise nadužívá

Cín kupovati nebo prodávati - Potěšení

Cínolitec - Budoucnost tvá se stane při mnohých výrobcívh bohatou

Cínové náčiní míti neb viděti - V krátkosti zavedeš si domáctnost

Cíp na šatech neb v kusu - Budeš ve své domáctnosti lakomým

Císaře s někým neb s jiným králem chodit viděti - Štěstí

Císaře viděti s korunou - Trest

Císaři sloužiti - Odměna

Císařovnou se procházeti - Povýšení

Císařovnu viděti - Čestné místo máš k očekávání

Cisternu viděti - Velká záhuba

Citera. Na citeru hrát sám - Škodu sám sobě spůsobiti

Citera. Na citeru hrát slyšeti - Mladému radost, starému mrzutost

Citrony jísti - Neštěstí

Citrony vymačkané upotřebit nebo citrony kvést viděti - Dobré usazení v cizí zemi

Cizoložník neb cizoložnice, cizoložnictví - Nebezpečí ohně

Cizozemce viděti - Směšná domýšlivost, též cesta

Clo v městě viděti - Nepříjemnost

Cnost na člověku pozorovati - Buď prozřetelným

Cop viděti neb nositi - Jsi nepřítelem všech novot

Cukr - Pokrytecký přítel hledí se tebe zmocniti

Cukrárnu velkou viděti - Pozvání

Cukrář - Střez se zbytečného vydání

Cukrová voda - Miluješ pohodlnost

Cukroví vůbec viděti neb jísti - Přání tvé se nevyplní

Cukrový chléb - M8š vždy zvláštní přání

Cukrový klobouk - Blahobyt v domáctnosti

Cvičení vojenské nebo sokolské viděti - Svár

Cvok, cvoček do boty zatloukati - Mrzutost

Cvrčka na poli neb v příbytku cvrkat slyšeti - Nemocnému zhorší se stav

Cylindr nositi neb na hlavě jiného viděti - Štěstí

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž