Výklad snů od: CH

Chalupa o samotě stojící viděti - Budeš opuštěn od svých přátel

Chasa v hospodě sedící - Veselost

Chladno ve světnici nebo venku vůbec - Očekávej menší nemoc

Chlap, pacholek, velký a silný - Nespolehej na přátelé

Chlapce do učení vésti - Starost

Chlapce hrát viděti - Rozluštění nějaké pochybnosti

Chlapce na střechu házet viděti - Brzká zpráva

Chlapce po žebříku lézt viděti - Nebezpečí

Chlapce procházet se viděti - Radost

Chlapce se prát viděti - Haštěřivost, také nesníze v obchodě

Chlapce skákat nebo plavat viděti - Jest vzdalování se dobrého příjmu

Chlapec.Zdá-li se ženě, že porodila chlapečka - Znamená to vyplnění jejího přání, svobodnému děvčeti , velké úzkosti

Chléb bílý jísti - Dobrý počinek

Chléb ječný jísti - Velké štěstí

Chléb kupovati - Všeobecné blaho

Chléb na zádech nositi - Škoda

Chléb od jiného dostati - Ztráta na jmění

Chléb péci - Dostatek práce a hojný užitek

Chléb pšeničný nebo režný - Veselost a bohatsví

Chléb teplý jísti - Radost

Chléb viděti - Zármutek

Chlév - Znamená úzkost a smutek

Chlípnost sám páchati nebo jiného viděti - Nespokojený život

Chlup s kočky nebo jiného zvířete - Žal, soužení

Chlup v ústech míti - Svými řečmi uškodíš lidem

Chlupatým býti - Pospěch

Chlupy páliti - Jsi mnohému nepohodlným

Chmel na chmelnici nebo v žokách - Bohatství a blahobyt

Chmelař - Velký zisk

Chodbou úzkou, tmavou choditi - Různice též smrt

Choditi nebo se procházeti s nebožtíkem - Jest nadšje na lepší časy a docílení dávno žádaných věcí

Choditi o dřevěné noze - Změna v postavení

Choditi po ledě, který se rozpuští - Daremná věc a trápení

Choditi po mnoho ledě - Dobré znamení

Choditi po střeše - Velká nemoc

Chochol černý - Nemoc někdy i smrt

Chochol míti - Náš cestu před sebou

Chomout na sobě míti - Budeš míti z nepatrné věci velký prospěch

Chrám stavět viděti - Zisk

Chrám zbořený viděti - Srdce tvé pocíti velkých starostí

Chrapot velký míti - Užitek

Chrastí na vůz nakládati - Nepřátelství

Chrastí sbírati - Nouze

Chrobáka hojného viděti - Změna

Chrobáků mnoho viděti - V krátkém čase obdržíš peníze

Chromého muže neb ženu viděti neb chromým býti - Bída a nesnáze

Chroustů mnoho létati viděti - Ztráta

Chrousty bíti - Přemožení dotíravých nepřátel

Chrousty chytati - Protivenství předcházeti

Chrpu na poli kvetoucí viděti - Naději na hojnou úrodu

Chrpu trhati a jí se zdobiti - Žal

Chrta honiti - Zmizelé štěstí

Chrta viděti - Uslyšíš novinu

Chřest jísti - Radost

Chřest sázeti - Výdělek

Chřestové pole viděti - Užitek

Chřípě nějakého zvířete otevřené viděti - Lidské pomluvy

Chřtán jakéhokoliv dobytka viděti - Uspokojení tvých přátel

Chudého člověka jít viděti - Svár

Chudobky trhati - Potěšení

Chudobnice, v mí se nacházeti - Brzká smrt tobě milé osoby

Chudých otec mluví-li s tebou - Přání tvé se vyplní

Chudým býti neb chudým se viděti - Hrozí ti nebezpečí

Chůva děti chovající neb kolíbající - Veselá smysl

Chváliti někoho - Získlati si dobrého přítele

Chválu slyšeti - Prokázání dobré služby

Chvoj na vůz nakládati - Veselí v domě

Chvoj v lese sbírati - Zbytečná práce

Chvoje mnoho viděti - Dobré

Chvoště nové obdržeti - Mrzutost v domáctnosti, ale čelí k dobrému

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž