Výklad snů od: Z

Z mrtvých vstáti - Dočkáš se lepších časů

Za někým jeti - Pronásledován budeš osudem nešťastným

Zabíjeti vepře - Hostina

Zabitého nebo probodnutého člověka viděti - Strach

Zabíti někoho - Dlouhý věk

Zablouditi - Nesnáze

Záclona - Zvědavost ti škodí

Záda široká viděti - Nepokoj

Zadusiti se - Zármutek

Záhon pěkně upravený viděti - Zisk

Zahrada plná stromů a květů - Radost v manželství

Zahrada pustá - Brzká smrt

Zahrada v ní se procházeti - Radost a blaženost

Zahradní dům - Podpora v neštěstí

Zahradní dům - Podpora v neštěstí

Zahradní nůž viděti - Nebezpečí

Zahradnice - Nepříjemné noviny

Zahradnická pilka - Přičinlivost

Zahradník - Tvá činnost tě obohatí

Zahradník, s ním mluviti - Dobré zaměstnání

Zacházeti si - Pozvolna přijdeš k cíli

Záchod - Nenadějné štěstí tě překvapí

Zachovati se někomu - Dobré pověsti o tobě rozšiřovati se budou následkem jichž budeš šťastným

Zachránit někoho - Zdar

Zachránit sebe - Dobré časy

Zajatým býti - Štěstí

Zaječí kůže prodávati - Chudoba

Zajíce běžet viděti - Velké bohatství

Zajíce honiti - Ženění

Zajíce kuchati - Dobré

Zajíce viděti - Strach

Zajíce zastřeliti - Budeš chromý a na jedno oko slepý

Zajíců mnoho viděti - Strach a bázeň

Zakázati něco - Žárlivost v domácnosti

Zákeřníka viděti - Škoda

Zaklínati někoho - Pronásledování

Zákon - Klevety

Zamčený - Nevěř svým přátelům

Zámečník - Falešný člověk se tebe zmocní

Zámek na vysoké skále viděti - Hodnost

Zámek nebo hrad rozbořený - Dobré

Zámek u dveří viděti - Jistota

Zámek uraziti - Potěšení

Zámek viděti, vojskem dobývati - Mír

Zamilovaným býti - Zažiješ nemilých věcí

Zápach cítiti - Svár

Zaplatiti něco - Tvé myšlenky toiží po bohatství a blahu

Záplatu míti na rukávě nebo na oděvu - Vůbec zlé

Zapovídati někomu něco - Žárlivot

Zapsati něco - Buď opatrným v kyždém jednání

Zarážeti hřeb do zdi a do sřeva - Nehoda

Zármutek míti - Veselost

Zaručiti se za někoho - Škoda

Záře večerní - Zdraví

Zaslati někomu něco - Dobré znamení

Zaslepeným býti - Marné myšlenky

Zaslepeným býti - Marné myšlenky

Záslužný kříž obdržeti - Obdržeti

Zasnoubiti se s jinou osobou - Tvé přání se vyplní

Zastavárna, v ní býti - Nouze

Zástěru viděti - Jso zamilované povahy

Zastřelený člověk - Neštěstí a nespokojenost

Zastřeliti někoho - Neštěstí

Zatmění - Dlouhá nemoc

Zatmění měsíce viděti - Svár a hašteřivost

Zatmění slunce - Špatní zpráva tě očekává

Zatratiti někoho - Nedej se svésti zlou žádostí

Závaží. Závažím na váze vážiti - Věrná čeleď

Závdavek - Buď opatrným při výdajích

Závěť činiti - Zisk

Záviděti někomu něco - Sklamání

Závist - Nemoc

Závoj - Klam

Závora železná - Střez se pžed zloději

Závrať dostati - Nemoc tě očekává

Zavřené byty - Špatná budoucnost

Zazdívati - Opatrnost druhá cnost

Zázraky činiti - Potupa

Zázvor jísti - Dobrota

Zázvor míti - Peníze

Zbožnost - Věř a víra tvá tě uzdraví

Zbraň všelijaká - Čelí ke škodě

Zdě viděti - Tvrdohlavost tvá ti uškodí

Zdechlina - Naděje na lepší časy a dlouhý věk

Zeď bořiti - Zisk

Zeď nachýlená - Neštěstí

Zeď novou stavěti - Svatba

Zeď velkou okolo města viděti - Pronásledování

Zednický mistr - Rozkošné chvíle se dočkáš

Zedníky na stavbě viděti - Radost a štěstí

Zelená louka - Dobrá naděje a štěstí

Zelené zboží - Přičiněním svým staneš se šťastným

Zelenou petržel s kořeny trhati - Z nemoci své brzo se uzdravíš

Zelený, zelená barva - Dobré znamení

Zelí hlávkové viděti - Zisk

Zelí jísti - Zdraví

Zelí krájeti - Dobré

Zem bílou viděti - Nemoc

Zem černou viděti - Smutek

Zem hořet viděti - Štěstí

Zem rozkopanou viděti - Nebezpečí

Zem vzdělávati - Přičiň se a bude ti pomoženo

Zemáky (brambory) jísti - Nouze

Zemáky (brambory) sázeti nebo obírati - Namáhání

Zeman (šlechtic) - Bohatství jest tvé neštětstí

Zemanka, s ní se baviti - Radost

Zeměpis - Špatných a nemilých věcí se dopátráš

Zemětřesení - Nebezpečí

Zima a sníh - Nesváry

Zima, čtvrt roční, zdá-li se někomu, že se zimního času při jasném povětří prochází - Nebezpečí

Zimnici míti - Nemoc

Zimostráz trhati - Dlouhý život

Zisk ve hře - Dobré přátelství

Zkaziti něco - Škoda

Zkoušky podnikati - Čest

Zlaté knoflíky míti - Nebuď lehkověrným

Zlaté peníze. Zdá-li se někomu, že zlatý peníz zdvihl - Ztráta a velká škoda

Zlatník - Bohatství a štěstí

Zlato a stříbro míti - Nedej se omámiti leskem

Zlato kopati - Bohatství a požehnání

Zlatý řetězy míti - Úzkost

Zločince viděti nebo honiti - Buď opatrný

Zloděje chytnouti - Před škodou budeš zachráněn

Zlodějka - Rotržitost v každé společnosti

Zlomiti něco - Mrzutost

Zlost - Dobrá zpráva

Zlostným býti - Nepříjemnost

Zmije - Nemoc

Zmrzlinu jísti - Hlad

Znak, odznak - Pýchá tvá tě přivede na mizinu

Znaky zemské viděti - Cesta

Znamení nějaké viděti - Vítězství

Známost s nějakým děvčetem si udělati - Mrzutost v domácnosti

Znečištění rukou - Nebezpečí

Zničiti něco - Bazeň

Zpěv slyšeti - Dobré

Zpěvohra (opera) - Mámení

Zpívati - Veselost

Zpovědnice - Zrada nepřítele přijde na jevo

Zpovídati se - Tichá radost

Zrádce - Se soudem budeš mít co dělat

Zraditi někoho - Nepřátelství

Zrcadlo - Nic dobrého

Zrzavý člověk - Faleš tvých přátel

Zub jinému trhati - Kráděž

Zub vyžraný viděti - Nemoc

Zub z úst vypadnout viděti - Smrt

Zub ztratiti - Neštěstí

Zuby bolavé míti - Starost

Zuby pěkné bílé míti - Stálé zdraví

Zvědavý člověk - Nebuď všetečným

Zvěř divokou honiti - Pochvala

Zvěř hubenou viděti - Nemoc

Zvěř jakákoliv - Štěstí u velkých osobností

Zvěř tučnou viděti - Škoda

Zvěřina - Bohatým nepřízeň, chudým neštěstí

Zvěřinec - Nenadálý výjev

Zvířata divoká - Čelí k budoucímu neštěstí

Zvon líti - Prinásledování

Zvon na poplach - Sváry

Zvon spadnout viděti - Smrt

Zvon viděti - Nic dobrého, též poselství

Zvonice - Velkomyslnost a pýcha

Zvoniti - Nepřátelství a bída

Zvraceti cokoliv - Krátká nemoc

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž