Výklad snů od: Ř

Řád obdržeti - Čest

Řád viděti - Nepokoj

Řád ztratiti - Hanba

Řadu něčeho viděti - Štěstí

Řebřík sám do okna klásti - Něžné sejití

Řebřík v okně založený viděti - Okraden neb podveden budeš

Řebřík, z něj slejzat - Ztráta

Řebřík,naň vstoupiti - Dobré znamení

Řeč pronésti nebo poslouchati - Hádky ve společnosti

Ředinu jísti - Dobrá zpráva

Ředkvičku červenou trhati neb jísti - Uzdravení

Řeholníka viděti - Zůstaneš svobodným

Řehtačka - Klevety a mrzutost

Řeku spatřiti nebo přes ní jíti - Poctivost

Řemen - Nesnáze

Řemeslem jakýmkoli se zabývati - Práce

Řepkové semeno - Velké neštěstí

Řepu červenou jísti - Bohatství

Řepu jísti - Mnoho nepřátel

Řeřichu jísti - Nemoc

Řešeto viděti - Ztráta

Řetěz zlatý nositi - Bohatství a čest

Řetězový most, po něm choditi - Nebezpečí

Řetězy nésti - Zažijež smutných časů

Řetězy potrhati - Velké bolesti

Řetězy spoután býti - Pokoj, mír

Řetězy zelené viděti - Vězení

Řetkev jísti - Zbytečné žvatlání

Řezanku řezati - Poctivost

Řezati, říznouti se - Ztráta v rodině

Řezbář neb jakákoli řezba - Čest a zaměstnání

Řezník - Nepořádní nevěrní příbuzní

Řezníka dobytek zabíjet viděti - Přemůžeš svého nepřítele

Říčnou vodu píti - Vladařství

Římsa u dveří, je-li pěkně nalíčená - Blahobyt v domácnosti

Řváti, slyší-li někdo lva, tygra neb jiné dravé zvíře - Blízký nepřítel

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž