Výklad snů od: Č

Čabraku viděti - Ze lží ženských vzejde ti mrzutost

Čaj píti - Nemoc

Čajovou společnost viděti neb v ní se nacházeti - Podnik tvůj se ti podaří , též veselost

Čaloun - Pořádek

Čamrdu jinému přišívati - Nepříjemná práce

Čamrdu nalézti - Štěstí

Čamrdu si přišívati - Mrzutost

Čápa chytiti - Povýšen budeš v tvém úřadě

Čápa na střeše chodit viděti - Nedůvěra tvých přátel

Čápa nelézti - Práce tvá se podaří

Čápa s dítětem viděti - Rozmnožení v rodině

Čápa v domě chovati - Obdržíš vzácné hosti

Čápů mnoho viděti - Svízel

Čarodějnici viděti - Nepřžátelé jsou ti na blízku

Čarodějníkem býti - Věříš vždy na nemožné věci

Čas - Nenechej se od svých konkurentů překonati

Časopis - Věnuj se horlivému pokroku

Časopis čísti - Budeš podveden

Časopis rozdávati - Mrzutost

Čečetka v povětří neb na stromě - Dobrá novina

Čekan podvraceti - Soužení

Čekan viděti - Štěstí

Čekan. Na čekanu viseti - Povýšení

Čeládku do služby přijímati - Ztráta přítele

Čeládku propouštěti ze služby - Rozmnožení statku

Čeládky mnoho míti - Hynutí dobytka

Čelo malé míti - Nepokoj

Čelo nízké - Čest

Čelo své raněné viděti - Škoda

Čelo velké - Blahobyt a čelo vysoké hanba

Čelo. Vidí-li matka lesknoucí se čelo dítěte svého - Chvála od vyšších

Čemeřici čichati - Utrpení

Čep od sudu - Tvá svéhlavost přinese ti škodu

Čepec kulatý - Malé starosti přijdou na tebe nebo tvoji rodinu

Čepení - Velká starost

Čepice - Zdvořilost

Čermák v pokoji - Létající štěstí

Černé sukno kupovati - Zlá novina, též svatba

Černé sukno rozvěšovati - Smutek

Černého koně spatřiti nebo běžet viděti - Hrozí ti velké nebezpečí

Černého psa viděti - Znamená velké neštěstí

Černidlo na obuv - Buď čistotným při každé práci

Černocha viděti, s ním mluviti - Zpráva z ciziny

Černou kávu viděti - Ztráta

Čerta na housle hrát viděti - Poznáš škodlivého člověka

Čerta se báti a před ním utíkati - Dobrého přítele nalézti

Čerta viděti - Velký podvod

Čertem se potýkati - Nebezpečí vyššími spůsobené

Čertovství tropiti - Štěstí

Červ černý - Smrt

Červ červený - Úraz

Červ na tvém těle - Nepřítel

Červ zelený - Svatba

Červ.Zdá-li se ti , že červ jde od tebe - Poznáš škodlivé nepřátele a zmocníš se jich

Červa zabiti - Radost

Červa v břiše míti - Zisk

Červa v mouce viděti - Nepřítel

Červa v uchu míti - Budeš pomlouván

Červené roucho oblečené míti - Hanba tě očekává

Červený vous míti - Faleš a nenávist

Červotočina - Opatrnost př dítěti

Červů mnoho viděti - Nebezpečí od tajných nepřátel

Česati ovoce v cizí zahradě - Nenadálá překážka v zaměstnání

Česati se - Znamenán smutek

Česati vlasy někomu - Radost

Česnek suchý loupati - Neduhy na těle

Česnek zelený - Potěšení z dětí

Česnek, jakož i všecky ostatní zeleniny, které nepříjemnou vůni vydávají - Odkrytí tajných věcí

Číňana nebo Japonce viděti - Spokojenost, též cesta

Činži platiti - Starost a bědování

Čísla vidět - Štěstí v loterii

Čísti psaní - Znamená dle obsahu radost neb zármutek

Čísti v knihách poučných neb náboženských - Šťastná budoucnost

Čísti v knihách zábavných - Útěcha a uspokojení

Čistiti dům svůj - Radostná budoucnosta,

Čistota těla nebo příbytku - Spokojenost

Číši plnou míti - Blahobyt

Čištění hvězd viděti - Klam

Čížek v kleci - Tvé prostopášné živobytí přivede tě do špatné pověsti

Čížka v letu viděti - Svobodné jednání

Článek u řetězu - Znamená sloučení dobrých přátel

Člověčí lejno jísti - Nebezpečná nemoc

Člověčí lejno nalézti - Zklamání

Člověčí lejno viděti - Neštěstí

Člověčím lejnem se mazati - Budeš potupen

Člověka divokého viděti nebo s ním se hádati - Přátelství

Člověka hovadem viděti - Zlého nepřítele získati

Člověka hrozné postavy viděti - Radost

Člověka korunovat viděti - Zisk

Člověka křížem opatřeného viděti - V létě dobré, v změ škodlivé věci

Člověka neznámého viděti - Dobré znamení

Člověka zabitého mluvit slyšeti neb s ním mluviti - Užiti

Člověka zabíti - Faleš tvých zdánlivě upřímných přátel

Člun na vodě viděti - Nebezpečí

Člun vidětia v něm se nacházeti - Starost , zármutek a úzkost

Člunem se převrhnouti - Smrt

Čmeláka na jakémkoliv zvířeti viděti - Bázeň z malých věcí

Čočka na poli - Starost

Čočku jísti - Spořádaná domáctnost

Čokoládu dělati - Zasnoubení

Čokoládu na stůl nést vděti - Zklamání

Čokoládu píti - Bažení po rozličných lahůdkách

Čtveráctví prováděti - Návštěva

Čtverák, šibal - Střez se velkých společností

Čtverku mazati - Škoda

Čtverku napsanou viděti - Dobrá neděje

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž